EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Zróżnicowanie stawek i wysokości premii w Amazon – stanowisko związku

Zróżnicowanie stawek i wysokości premii w Amazon – stanowisko związku

W imieniu OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Amazon Fulfillment Poland sp.z.o.o. pragniemy odnieść się do zarzutów, że w obliczu zróżnicowania stawki w spółce w zależności od lokalizacji (17,5 zł/hi premia świąteczna 1000 zł w Szczecinie i Sosnowcu, 18,50 zł/h i premia 1300 zł w Poznaniu i Wrocławiu), nasz związek nie reprezentuje interesów osób zatrudnionych we wszystkich magazynach.

Problemem zajmowaliśmy się już kilka miesięcy po otwarciu magazynów SZZ1 i KTW1. W lutym 2018 r. zgłosiliśmy problem do Inspekcji Pracy pisząc we wniosku o podjęcie czynności kontrolnych: „Pracownicy zatrudnieni w nowo otwartych magazynach Spółki tj. w jednostkach organizacyjnych o adresie ul. Inwestycyjna 19, 41-208 Sosnowiec oraz Kołbaskowo 156, 72-001 Kołbaskowo, należących do tego samego pracodawcy, objęci tym samym Regulaminem Pracy, zatrudnieni na tym samym stanowisku „pracownik magazynowy” informują związek o tym, że otrzymują niższą stawkę godzinową. Prosimy o weryfikację, czy nie jest to przykład nierównego traktowania pracowników tj, czy nie nie zastosowano niedozwolonego kryterium przy różnicowaniu wynagrodzeń. Zgodnie z art. 11 [2] KP „pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków”.

W odpowiedzi Inspekcja Pracy odpowiedziała ogólnikowo nie zajmując żadnego stanowiska, najwidoczniej przyjmując wyjaśnienia pracodawcy – cytujemy za pismem z dnia 8.03.2018 od Państwowej Inspekcji Pracy do Komisji Międzyzakładowej OZZ IP: „W trakcie kontroli przedłożono [przez pracodawcę] wyjaśnienia dotyczące zróżnicowania stawki godzinowej pomiędzy pracownikami w różnych lokalizacjach spółki. W przedłożonym piśmie wskazano, że stawki wynagradzania pracowników ustalane są dla każdej lokalizacji odrębnie. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości wynagrodzeń w danej lokalizacji, spółka bierze pod uwagę wysokość średniego wynagrodzenia w danym regionie. Wysokość pomiędzy wynagradzaniem w centrach w Poznaniu a Szczecinem odpowiadają różnicom w statystycznym średnim wynagrodzeniu w tych regionach między innymi wg GUS.

Po przeanalizowaniu przez nas danych od GUS, które nie uzasadniały niższych stawek w Kołbaskowie i Sosnowcu, w dn. 27 marca 2018 r. związek OZZ Inicjatywa Pracownicza skierował do Amazon pismo o następującej treści:

"W związku z budzącym nasze wątpliwości faktem, że pracownicy zatrudnieni w spółce Amazon Fulfillment Poland sp. z.o.o., u tego samego pracodawcy, na tych samych stanowiskach, objęci tym samym Regulaminem Pracy, ale w różnych zakładach ulokowanych w różnych województwach, tj. w województwach zachodniopomorskie (Kołbaskowo), wielkopolskie (Sady k.Poznania), dolnośląskie (Bielany Wrocławskie), śląskim (Sosnowiec) otrzymują różną stawkę godzinową, co w opinii związku może spełniać przesłanki nierównego traktowania pracowników tj, zastosowania niedozwolonego kryterium przy różnicowaniu wynagrodzeń (zgodnie z art. 11 [2] KP „pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków), oraz w związku z tym, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu po kontroli rozpoczętej na wniosek Związku w dn. 7 lutego 2018 r., a o której wynikach Inspektorat Pracy poinformował związek pismem datowanym na 8.03.2018 r., przekazał Związkowi, że pracodawca Amazon Fulfillment Poland sp. z.o.o. wyjaśnia, iż: „W trakcie kontroli przedłożono wyjaśnienie dotyczące zróżnicowania stawki godzinowej pomiędzy pracownikami w różnych lokalizacjach spółki. W przedłożonym piśmie wskazano, że stawki wynagradzania pracowników ustalane są dla każdej lokalizacji odrębnie. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości wynagrodzeń w danej lokalizacji spółka bierze pod uwagę wysokość średniego wynagrodzenia w danym regionie. Wysokość pomiędzy wynagrodzenia w centrum w Poznaniu i Szczecinie odpowiadają różnicom w statystycznym średnim wynagrodzeniu w tych regionach między innymi wg GUS”
Prosimy o wyjaśnienie, czy różnice te w istocie wynikają z różnic w statystycznym średnim wynagrodzeniu, gdyż dane statystyczne wg GUS dla województw zachodniopomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie z okresów wrzesień 2017 r – marzec 2018 r. nie uzasadniają takiego zróżnicowanie wysokości wynagrodzenie w zależności od różnic w statystycznym średnim wynagrodzeniu w tych regionach wg GUS, jakie zostało wprowadzone w naszym zakładzie pracy.
Przykładowo za styczeń 2018:
- Dane o województwie wielkopolskim – przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 4228,33 zł
- Dane o województwie zachodniopomorskim – przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 4281,03 zł
- Dane o województwie dolnośląskim – przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 4623,91 zł
- Dane o województwie śląskim – przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 4517,09 zł
Prosimy o podanie danych, na które uzasadniłoby obecne zróżnicowane stawek. Jest to informacja niezbędna do prowadzenia działalności związkowej tj. do obrony praw oraz interesów pracowniczych." [PDF]

W dniu 8 maja 2018 r. pracodawca przekazał związkowi wyjaśnienia:

W odpowiedzi na pismo przekazane pracodawcy 27 marca 2018 r. dotyczące wątpliwości związanych ze zróżnicowaniem stawek godzinowych w różnych magazynach w Polsce pracodawca informuje, że dane na temat wynagrodzeń rynkowych GUS są jednym ze wskaźników używanych przez Amazon w zakresie kształtowania polityki płacowej przedsiębiorstwa (innymi źródłami danych są np. informacje uzyskiwane z raportów płacowych, opracowanych przez firmy doradcze). Analizując wszelkie dane rynkowe należy zachować szczególną ostrożność metodologiczną, w szczególności nie powinno się do analizy używać danych za poszczególne miesiące. Dane takie są bowiem podatne na zniekształcenia spowodowane jednorazowymi wydarzeniami (np. bardzo często obserwowany „skok” wynagrodzeń w grudniu i styczniu, spowodowany wypłatami premii i nagród rocznych). Ponadto, używanie danych obejmujących całe województwa jest zbyt szerokie – w zależności od dostępności danych, używa się danych dla poszczególnych powiatów, interesujących z punktu widzenia odpowiedniego dla poszczególnego magazynu rynku pracy. Podsumowując zatem kwestie zróżnicowania stawek godzinowych w różnych lokalizacjach, pracodawca bierze pod uwagę różne źródła danych i na tej podstawie podejmuje decyzje dotyczące stawek godzinowych. [PDF]

Jako OZZ Inicjatywa Pracownicza w gazecie związkowej wydanej w lipcu 2018 r. krytykowaliśmy zasady, na jakich firma dokonuje tzw. Przeglądu Wynagrodzeń: „Przegląd wynagrodzeń nie uwzględnia także dochodów, jakie osiąga firma dzięki naszej pracy. Właściciel firmy wciąż jest najbogatszym człowiekiem na świecie, a firma osiąga krociowe zyski. Pracownicy wciąż zarabiają tylko nieznacznie więcej niż wynagrodzenie minimalne. Obliczając płace, firma bierze pod uwagę sytuację poszczególnych regionów i płace w innych zakładach. Taka polityka to żerowanie na nierównościach, co w konsekwencji prowadzi do utrwalenia biedy”.

Wyraziliśmy swoje stanowisko na temat zróżnicowany stawek – pisaliśmy wprost: „Żądamy też zrównania płac osób zatrudnionych w Kołbaskowie i Sosnowcu z pensjami pod Poznaniem i Wrocławiem. Uważamy, że różnicując zarobki pracowników magazynowych zatrudnionych na tych samych zasadach, na tym samym stanowisku, w tej samej firmie, Amazon dopuszcza się nierównego traktowania. Firma argumentuje decyzję o obniżeniu stawek w nowych magazynach o 1 zł, wysokością średnich płac w województwie śląskim i zachodniopomorskim, które są rzekomo niższe niż w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Informacje te nie pokrywają się jednak z dany mi GUS. Pytamy: kto się myli, Amazon czy GUS?” [PDF]

Wreszcie na spotkaniach dotyczących Premii „Bonus na Święta”, które odbyły się między 30 września do 4 października 2018 r. między organizacjami związkowymi a przedstawicielami zarządu – podkreślaliśmy, że domagamy się takiego samego bonusu dla wszystkich pracowników, co zostało odnotowane w Protokole ze spotkania z dn. 27 września 2018 r. Domagaliśmy się zarazem (cytując za protokołem): „pokazania danych rynkowych płac, na których pracuje pracodawca (prośba o zweryfikowanie umów z zewnętrznymi firmami przygotowującymi te dane)”, czyli raportów płacowych, które rzekomo uzasadniają zróżnicowanie stawek. Do dnia dzisiejszego Amazon nie przedstawił stronie związkowej żadnych dokumentów, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa i umowami podpisanymi z firmami zewnętrznymi przygotowującymi raporty, na podstawie których firma (rzekomo) podejmuje decyzje o podwyżkach lub premiach.

Po zakończonych rozmowach wydaliśmy komunikat, w którym napisaliśmy: „Wynegocjowana ostateczna wysokość bonusu na 1300 zł dla POZ i WRO i 1000 zł dla KTW i SZZ, dla pracowników stałych i agencyjnych, nie satysfakcjonuje nas w zakresie wysokości kwoty, lecz zdecydowaliśmy się zaakceptować ją pod warunkiem zawieszenia przez Amazon kontrowersyjnych zapisów dotyczących systemu ocen pracowniczych (chodzi o negatywne oceny zwrotne w zakresie wydajności i jakości tzw. feedbacki, regulowane przez załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy).” Zawieszenie systemu Adapt obowiązuje we wszystkich lokalizacjach.

W rozmowach z przedstawicielami spółki w dn. 4 października mówiliśmy wprost, że nie godzimy się na nierówne traktowanie pracowników. Powoływaliśmy się na niedawne podwyżki w Stanach Zjednoczonych, gdzie Jeff Bezos zniósł zróżnicowanie, podnosząc pracownikom stawki bez względu na lokalizację do 15 dolarów. Liczymy, że w tym kierunku pójdą zmiany również w Polsce i jako związek zawodowy deklarujemy, że będziemy naciskać, aby tak się stało.

Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza w Amazon Fulfillment Poland Sp.z.o.o.
Kontakt: tel. 721-852-897 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.