EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Ubezpieczenie chorobowe a umowy zlecenie – poradnik

  • Dział: Prawo
Ubezpieczenie chorobowe a umowy zlecenie – poradnik

Pracodawcy coraz częściej omijaj kodeks pracy i zatrudniają nas w oparciu o umowę zlecenie. Muszą oni odprowadzać wtedy za nas część składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne (tzw. ZUS). Oznacza to, że mimo umowy zlecenia mamy opłacone składki emerytalne oraz podlegamy ubezpieczeniu zdrowotnemu – możemy korzystać z opieki lekarskiej w ramach NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia). Co jednak, gdy zachorujemy i nie możemy przyjść do pracy? Czy podobnie jak nasze koleżanki i koledzy na umowach o pracę możemy przynieść do pracy zwolnienie lekarskie? Czy możemy wziąć wolne na czas opieki nad chorym dzieckiem? Czy dostaniemy zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka? Tak – jeśli podlegamy dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.


Co to jest ubezpieczenie chorobowe?

Ubezpieczenie chorobowe jest jednym z ubezpieczeń społecznych, obok ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego, rentowego i wypadkowego. Ubezpieczenie chorobowe służy ochronie pracownic i pracowników przed utratą dochodów z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, ciążą i porodem lub chorobą dziecka. Jeśli osoba objęta tym ubezpieczeniem zachoruje i otrzyma zwolnienie lekarskie – otrzymuje zasiłek (wynoszący 70%, 80% lub 100% wynagrodzenia), mimo że nie może przychodzić do pracy.


Kto jest ubezpieczony, kto może się ubezpieczyć?

Obowiązkowo ubezpieczone są wszystkie osoby, które pracują w oparciu o umowę o pracę, ubezpieczenie osób pracujących na umowach zlecenie jest natomiast nieobowiązkowe. Jednak wszystkie osoby zatrudnione na umowę zlecenie mogą ubezpieczyć się dobrowolnie (nie dotyczy uczennic i uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentów i studentek – do ukończenia 26 lat). Wystarczy złożyć pracodawcy wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Pracodawca musi taki wniosek przyjąć (nie może odmówić objęcia ubezpieczeniem) i to on jest odpowiedzialny za odprowadzenie naszej składki do ZUS.


Ile wynosi składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% kwoty brutto na umowie.
Przykład: Jeśli na umowie zlecenie mamy wpisaną kwotę 3 000 brutto, nasza składka chorobowa wyniesie 73,5 zł miesięcznie, a nasza wypłata - po odliczeniu wszystkich składek – emerytalnej, rentowej, zdrowotnej i chorobowej właśnie (do ręki) – 2 183,72 zł.


Kto odprowadza składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Zarówno w przypadku pracownic i pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, jak i osób pracujących na umowę zlecenie, składka jest odprowadzana z naszego wynagrodzenia brutto (tego, które mamy podane w umowie). W obu przypadkach za przekazanie składki do ZUS odpowiedzialny jest pracodawca. Różnica polega tylko na tym, że osoby na umowach zlecenie muszą złożyć do pracodawcy wniosek o odprowadzanie tej składki, pracujący na umowę o pracę ubezpieczeni są automatycznie.


Co daje mi ubezpieczenie chorobowe?

Ubezpieczenie chorobowe gwarantuje nam, że nie utracimy dochodów, mimo że nie możemy pracować. Oznacza to, że jeśli opłacamy dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, przysługują nam te same uprawnienia związane z chorobą i porodem, jak pracownicom i pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, czyli m.in.: płatne zwolnienie lekarskie, zasiłek macierzyński i płatne zwolnienie na chore dziecko.
Za te dni otrzymamy świadczenie równe 70%, 80% lub 100% pensji – szczegóły poniżej.


Zasiłki przysługujące przy ubezpieczeniu chorobowym:

Uwaga: podany poniżej zasady naliczania zasiłku są uproszczone, ale dają dobre wyobrażenie o przysługujących nam kwotach. Jeśli chcecie znać dokładną wysokość przysługującego Wam zasiłku, udajcie się do waszego oddziału ZUS.
- zasiłek chorobowy wynoszący 80% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy, jeśli przebywamy na zwolnieniu lekarskim (także na zwolnieniu lekarskim na chore dziecko lub inną osobę od nas zależną!),
- zasiłek chorobowy wynoszący 70% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy, jeśli przebywamy w szpitalu,
- zasiłek chorobowy wynoszący 100% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy, jeśli zachorujemy w trakcie ciąży,
- zasiłek macierzyński wynoszący 100% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy w czasie urlopu macierzyńskiego trwającego 20 miesięcy lub 80% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy w trakcie urlopu rodzicielskiego trwającego 26 miesięcy,
- świadczenie rehabilitacyjne wynoszące 90% zasiłku chorobowego przez pierwsze trzy miesiące pobierania tego świadczenia, a przez dalszy okres - 75% zasiłku,


Kiedy przysługuje mi zasiłek chorobowy?

Każdy, kto przystępuje do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, zanim obejmie go prawo do wypłaty zasiłku musi przejść tzw. okres wyczekiwania. W przypadku umów zleceń okres wyczekiwania wynosi 90 dni od momentu objęcia ubezpieczeniem. Oznacza to, że jeśli złożymy wniosek o objęcie ubezpieczeniem od 1 marca 2015 r., prawo do zasiłku chorobowego otrzymamy 30 maja 2015 r.


O czym pamiętać?


1. Pracodawca ma obowiązek ubezpieczyć cię na Twój wniosek!
Czasem pracodawcy nie chcą ubezpieczyć osób zatrudnionych na umowę zlecenie, ponieważ to oni przez pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego płacą nasz zasiłek chorobowy, boją się więc, że często będziesz przebywać na zwolnieniu lekarskim. Nie daj się zwieść!
Jak zawsze w kontaktach z pracodawcą:
– wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym złóż na piśmie,
- poproś o potwierdzenie przyjęcia wniosku na jego kopii (zazwyczaj jest to pieczątka i podpis osoby pracującej w sekretariacie lub kadrach pracodawcy),
- po 15 dniu następnego miesiąca sprawdź w ZUS czy pracodawca odprowadził za Ciebie składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
- jeśli pracodawca nie odprowadza składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe mimo, że o to wnioskowałeś/wnioskowałaś – złóż skargę do ZUS!

2. Okres wyczekiwania na ubezpieczenie wynosi 90 dni – im szybciej się ubezpieczysz, tym szybciej będziesz mieć prawo do płatnego zwolnienia chorobowego i zasiłku macierzyńskiego!

 

Katarzyna RakowskaPodstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, stan na 31.01.2015 r.
Więcej informacji: www.zus.pl – dział: [„Poradniki”], dostęp z dn. 31.01.2015 r.OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.