EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Związki zawodowe na Poznańskim Uniwersytecie Artystycznym przeciwko zwolnieniu prof. Jarosława Kozłowskiego

Budynek Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (źródło: Wikimedia Commons)
Budynek Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (źródło: Wikimedia Commons)

Dwa związki zawodowe działające na Poznańskim Uniwersytecie Artystycznym - NSZZ "Solidarność" oraz Inicjatywa Pracownicza (Komisja Międzyzakładowa przy Teatrze Ósmego Dnia) wydały wspólne stanowisko przeciwko zwolnieniu z pracy prof. Jarosława Kozłowskiego. Poniżej publikujemy treść stanowiska.


Wspólne stanowisko Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz Komisji Międzyzakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu

Stanowczo protestujemy przeciwko wypowiedzeniu umowy o pracę przez JM Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. dr hab. Wojciecha Horę wybitnemu, światowego formatu artyście, wspaniałemu nauczycielowi akademickiemu, wychowawcy licznej grupy odnoszących sukcesy artystyczne na całym świecie twórców, prof. dr hab. Jarosławowi Kozłowskiemu.

Protestujemy przeciwko ignorowaniu opinii i stanowiska społeczności akademickiej, środowiska artystycznego i działających w UAP organizacji związkowych, które jednoznacznie wypowiedziały się przeciwko wypowiedzeniu umowy o pracę prof. dr hab. Jarosławowi Kozłowskiemu.

Przypominamy, że w czerwcu ubiegłego roku, po trwającym prawie dwa lata procesie, na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Pracy prof. dr hab. Jarosław Kozłowski został przywrócony do pracy na uczelni a pozbawienie go funkcji kierownika pracowni rysunku i wypowiedzenie umowy o pracę uznano za bezprawne i bezzasadne.

Obecnie urzędujący Rektor Uniwersytetu Artystycznego prof. dr hab. Wojciech Hora rozpoczął swoją kadencję od zwalniania z pracy najbardziej zasłużonych dla Uczelni profesorów. Ten rozpoczęty we wrześniu 2016 r. i wciąż kontynuowany „autorski” pomysł obecnego Rektora na restrukturyzację poznańskiej uczelni objął również wielu kluczowych, oddanych pracy w uczelni pracowników administracji i obsługi. W wyniku realizacji tej „strategii” kilkudziesięciu pracowników UAP straciło pracę.
Zwolnieni z uczelni nauczyciele akademiccy i pracownicy administracji i obsługi w wielu przypadkach związani byli z UAP od kilkudziesięciu lat a ich praca i zaangażowanie w sprawy uczelni, tak jak i aktywność artystyczna i sukcesy pedagogiczne prof. Jarosława Kozłowskiego budziły powszechne uznanie i przyczyniły się do rozwoju tej instytucji i ugruntowania jej pozycji w gronie najlepszych europejskich uczelni artystycznych.

Ponownego wypowiedzenia umowy o pracę profesorowi Jarosławowi Kozłowskiemu nie można uzasadnić za pomocą racjonalnych argumentów. Taka decyzja Rektora wpisuje się natomiast doskonale w ciąg działań obecnych władz UAP, które kolejnymi decyzjami świadomie przekształcają uznaną i cenioną uczelnię w autorytatywnie zarządzaną „korporacyjną” instytucję, która coraz mniej przypomina wybitną uczelnię artystyczną .

To w tej instytucji obecny Prorektor do spraw studenckich chciał studentów protestujących przeciwko bezprawnemu zwolnieniu ich ulubionego Profesora pacyfikować z udziałem Policji.

Niestety, fakt ten był jedynie preludium do późniejszych działań obecnych władz uczelni, które swobodę wypowiedzi, tolerancję dla odmiennych poglądów i postaw, jak i demokratyczny model zarządzania uczelnią znają jedynie z własnych, przedwyborczych deklaracji.

Codzienność w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu wygląda obecnie niestety inaczej. A sprawa Profesora Jarosława Kozłowskiego jest wymownym dowodem takiej, kuriozalnej zwłaszcza dla uczelni artystycznej, sytuacji.

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” oraz Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Ósmego Dnia wspólnie żądają natychmiastowego wycofania się Rektora UAP z podjętej w stosunku do prof. dr hab. Jarosława Kozłowskiego decyzji i niezwłocznego przywrócenia jednej z najbardziej zasłużonych dla naszej uczelni osób, jej byłego Rektora, do pracy w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Apelujemy jednocześnie do nowo wybranej Rady Uczelni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Senatu UAP o zajęcie i publiczne udostępnienie stanowiska Rady Uczelni i Senatu w tej sprawie.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu:
Andrzej Syska (Przewodniczący)
Marcin Berdyszak (Zastępca Przewodniczącego)
Ryszard Brodecki (Zastępca Przewodniczącego)

Prezydium Komisji Międzyzakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu:
Szymon Bojdo (Przewodniczący)
Adam Borowski (Wiceprzewodniczący)
Rafał Jakubowicz (Wiceprzewodniczący)

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.