EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Pracownicy poznańskich instytucji kultury żądają podwyżek. Spór zbiorowy w teatrze

Sytuacja materialna i socjalna pracowników poznańskiej kultury i sztuki ulega ciągłemu pogorszeniu. Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza zrzeszająca zatrudnionych w Galerii Miejskiej Arsenał, Teatrze Ósmego Dnia oraz osoby pracujące jako „wolni strzelcy” w projektach kulturalnych finansowanych przez miasto – przeprowadziła potwierdzającą to analizę.

We wszystkich tych przypadkach główny wpływ na wysokość zarobków i sytuację socjalną pracowników ma polityka miasta w zakresie finansowania zadań z dziedziny kultury. Od lat Urząd Miasta Poznania wywiera naciski na kierownictwa placówek (w postaci wytycznych i instrukcji przekazywanych w pismach i na spotkaniach z kierownictwem instytucji), aby nie zwiększać funduszu płac. Jednocześnie ewentualne dodatkowe dochody uzyskane przez daną placówkę, nie mogą być w żadnej części przeznaczane na podniesienie wynagrodzeń.

Analizując kształtowanie się w latach 2009–2012 poziomu wynagrodzeń i funduszu płac pracowników sztuki i kultury zatrudnionych w Teatrze Ósmego Dnia i Galerii Miejskiej Arsenał (łącznie 28 etatów, 33 osoby), dochodzimy do następujących wniosków:

W porównaniu z rokiem 2009, gdy ostatni raz systemowo zrewaloryzowano zarobki pracowników kultury i sztuki, do roku 2012, płace realne spadły.

Powiększyły się dysproporcje między średnim wynagrodzeniem w placówkach kulturalnych (Teatr Ósmego Dnia, Galeria Miejska Arsenał) a średnim wynagrodzeniem w gospodarce i w sferze budżetowej.

Realnie spadają ogólne nakłady na fundusz wynagrodzeń, a zatem wszystkie koszty ponoszone na opłacenie etatowych pracowników w poznańskich instytucjach kultury.

Aby zrewaloryzować wynagrodzenia potrzebna jest podwyżka dla pracowników o ok. 10% brutto czyli ok. 310-320 zł brutto. Jeżeli mielibyśmy wynagrodzenia wyrównać do poziomu średniego wynagrodzenia w Polsce w budżetówce, musiałyby one wzrosnąć średnio o ok. 600-700 zł brutto.

Problemem jest niekorzystne kształtowanie się stosunku płacy zasadniczej do „ruchomej” (premie regulaminowe i uznaniowe, nagrody, odprawy itd.) i dochodów, jakie stanowią dodatkowe umowy zlecenia, umowy o dzieło i tzw. honoraria własne. Powoduje to, że pomniejszeniu ulegają dodatki i świadczenia naliczane od podstawy wynagrodzenia osobowego.

Istnieją duże dysproporcje między pensjami szeregowych pracowników a dyrekcji instytucji kulturalnych i artystycznych. Wynagrodzenie kierownictwa np. mogą pochłonąć ¼ lub nawet ⅓ wszystkich wynagrodzeń.

Wiele imprez organizowanych przez instytucje kultury, jak też w ramach projektów, nie mogłoby dojść do skutku bez pracy „wolnych strzelców”. Jest to duża grupa nieetatowych pracowników, których dochody od wielu lat zależą od podaży publicznych środków na imprezy kulturalne. Jednocześnie w Polsce nie istnieją żadne rozwiązania systemowe wspierające artystów, którzy nie są zatrudnieni na etat w instytucjach kultury.

W związku z opisaną wyżej sytuacją:

- Żądamy podwyżek płac o 450 zł brutto do podstawy wynagrodzenia (płacy zasadniczej) dla pracowników i pracownic kultury i sztuki,

- Domagamy się, aby miasto przyjęło program walki ze „śmieciowymi umowami” w sektorze kultury i sztuki oraz zaprzestało blokowania możliwości etatowego zatrudniania pracowników w poznańskich instytucjach kultury i sztuki.

- Żądamy przyjęcia – wynegocjowanych ze związkami zawodowymi – taryfikatorów dla umów o dzieło, zlecenie, a także zawieranych z jednoosobowymi podmiotami prawa handlowego (na zasadzie samozatrudnienia) w instytucjach i projektach finansowanych (współfinansowanych) przez miasto.

Związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Ósmego Dnia przekazał żądania płacowe dyrekcji i od dnia 20 lutego 2014 r. jest w sporze zbiorowym (obecnie w fazie mediacji).

Podczas negocjacji między urzędnikami WKiD Urzędu Miasta Poznania, a zastępcą dyrektora Teatru Ósmego Dnia w dniu 26.08.2014, zastępca dyrektora została poinformowana, że Prezydent Miasta Poznania planuje w przyszłym roku podwyżki dla wszystkich instytucji kultury w wysokości 3,5 %. Prezydium KM OZZIP uznało, że propozycja urzędników WKiD jest niezadowalająca. Następne negocjacje między zastępcą dyrektora T8D planowane są po wyborach samorządowych w listopadzie.

Prowadzimy działania informacyjne w Urzędzie Miasta oraz zachęcamy wszystkich pracujących w poznańskich instytucjach kultury do włączenia się w walkę o godne zarobki.

Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Ósmego Dnia
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Równocześnie informujemy, że w ramach Festiwalu Okupacyjnego w Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu, Inicjatywa Pracownicza zaprasza na spotkania:

7 listopada 2014, godz. 18 (piątek)
Instytucje kultury jako pole walki – panel o tym, jak się organizować

13 listopada 2014, godz. 18 (czwartek)
Dość wyzysku w mieście „know-how” – pracownicy odzyskują samorząd

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.