EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Głos pracowniczy w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Audiowizualnego z Filmoteką Narodową

Głos pracowniczy w sprawie połączenia Narodowego Instytutu Audiowizualnego z Filmoteką Narodową

Komisja zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza w Narodowym Instytucie Audiowizualnym (NInA) powstała w październiku 2015 roku. Bezpośrednią przyczyną jej powstania były niekorzystne zmiany w sytuacji części pracowników, związane z otwarciem nowej siedziby Instytutu pół roku wcześniej, w maju 2015 roku. NInA stał się wówczas „nowym punktem na kulturalnej mapie Warszawy”, co dla wielu z nas, dotąd dość typowych pracowników biurowych, oznaczało zakończenie pracy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 i przejście na „system równoważny”, wraz ze wszystkimi tego systemu niedogodnościami, takimi np. jak konieczność przyjścia do pracy w niedzielę na dwie godziny, które jest przez pracodawcę traktowane tak samo jak praca w każdy inny dzień tygodnia. W najbardziej drastycznych przypadkach oznaczało to brak wolnych weekendów, pracę do późnych godzin nocnych czy takie obłożenie pracą, że ktoś w praktyce wyrabiał dwa etaty. Narastało też przekonanie, że głosem pracowniczym przy podejmowaniu ważnych dla codziennej pracy w NInA decyzji kierownictwo Instytutu się nie interesuje.

Nie wszystkie zgłoszone od tamtego czasu przez członków związku postulaty zdążyły stać się przedmiotem negocjacji z pracodawcą lub zostały rozwiązane po myśli pracowników, choć mieliśmy na koncie małe sukcesy, takie jak uzupełnienie infrastruktury pomieszczenia socjalnego w nowym budynku NInA czy udostępnienie szeregowym pracownikom miejsc parkingowych w garażu podziemnym. W lipcu 2016 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organ założycielski NInA, ogłosił, że planuje połączyć Instytut z inną państwową instytucją kultury: Filmoteką Narodową. Obwieszczono wówczas, że do połowy października będą trwały stosowne „konsultacje” (o których nic nam więcej nie wiadomo) i po ich zakończeniu poznamy termin połączenia. Rzeczywiście, z końcem października na stronach internetowych MKiDN pojawiły się stosowne obwieszczenia-zarządzenia, zgodnie z którymi ustanowiono pełnomocnika  ministerstwa do spraw połączenia Filmoteki i NInA oraz utworzenia w ich miejsce jednej państwowej  instytucji  kultury – Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (w skrócie – FInA). 

Połączenie ma nastąpić 1 marca 2017 roku, a więc za niespełna kwartał. Dla pełnomocnika to czas na spis inwentarza, podsumowanie działalności NInA i Filmoteki oraz przygotowanie całej operacji ich połączenia, ale z naszego punktu widzenia – to przede wszystkim czas na wypracowanie rozwiązań i podjęcie decyzji, w oparciu o które, funkcjonować będzie na co dzień nowa instytucja. Zależy nam, żeby decyzje zostały podjęte z poszanowaniem praw pracowniczych i z uwzględnieniem głosu pracowników i pracownic. Ta sytuacja to ogromne wyzwanie, ale i szansa na nawiązanie dialogu w procesie wypracowywania – z uwzględnieniem głosu pracowników – stosownych ram prawno-organizacyjnych FInA. Szczególnie ważne dla nas jest stworzenie w toku negocjacji takiego regulaminu pracy, który w pełni odpowiadałby specyfice funkcjonowania nowoczesnej i przyjaznej instytucji kultury. Nasz obecny regulamin pracy niestety pozostawia w tym zakresie wiele do życzenia.

Zgodnie z zarządzeniem MKiDN z 28 października 2016 roku w sprawie połączenia NInA i FN, „Pracownicy  łączonych  instytucji  kultury stają  się  pracownikami  Filmoteki Narodowej – Instytutu  Audiowizualnego  i zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)”. Wiemy jednak, że z chwilą, gdy staniemy się już pracownikami FInA, nasz los przestaje być już taki pewny. Stąd, uprzedzając fakty, przygotowujemy się do negocjacji.

Wśród kwestii, o których w najbliższym czasie związek planuje rozmawiać z pracodawcą, znalazły się:

1. Nowy regulamin pracy, w szczególności zapisy dotyczące rozliczania czasu pracy;

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – chcemy współdecydować o tym na co zostaną wydane dotychczas zgromadzone środki i współtworzyć zasady, w oparciu o które wypłacane będą świadczenia w kolejnych latach;

3. Zmiany strukturalne i tworzenie nowych stanowisk pracy – liczymy, że głos pracowników, którzy będą współtworzyć nową instytucję, będzie wzięty pod uwagę podczas tworzenia jej ram prawno-organizacyjnych;

4. Warunki pracy i płacy – związek będzie dążył do uzyskania gwarancji zatrudnienia i niepogorszenia warunków pracy w okresie po połączeniu instytucji dla wszystkich pracowników NInA.

Komisja Zakładowa OZZ IP w Narodowym Instytucie Audiowizualnym

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.