EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

W odpowiedzi na pismo CSW Łaźnia

AKTUALIZACJA z 6.03.2015:

W odpowiedzi na kolejne pismo Dyrektor CSW (czytaj tutaj):

Marzec 2013

Prezydium Komisji Środowiskowej
Pracowników Sztuki
OZZ Inicjatywa Pracownicza
ul. Kościelna 4, 60-538 Poznań
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowna Pani
Jadwiga Charzyńska
Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk

Związek reprezentuje członków na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, konkretnie na podstawie art. 4 oraz art. 7 tej ustawy.

Dobrze, że zdecydowała się Pani upublicznić korespondencje na stronie internetowej CSW Łaźnia. Należałoby jednak upublicznić pełną korespondencję, tzn. zamieścić na stronie również pisma naszego związku, z którymi Pani polemizuje.

Prezydium Komisji Środowiskowej Pracowników Sztuki OZZ Inicjatywa Pracownicza:
Maria Czykwin, Katarzyna Górna, Mikołaj Iwański, Rafał Jakubowicz, Szczepan Kopyt, Igor Stokfiszewski, Justyna Tafel, Rafał Urbacki, Wojtek Zrałek


Publikujemy pismo dyrektorki CSW Łaźnia, p. Jadwigi Charzyńskiej, będące odpowiedzią na list otwarty prezydium Komisji Środowiskowej Pracowników Sztuki OZZ IP ws przerwania współpracy CSW z członkinią naszego związku, p. Kamilą Wielebską oraz nasze stanowisko.

Styczeń 2014

Prezydium Komisji Środowiskowej Pracowników Sztuki
OZZ Inicjatywa Pracownicza
ul. Kościelna 4
60-538 Poznań
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowna Pani
Jadwiga Charzyńska
Dyrektor
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
ul. Jaskółcza 1
80-767 Gdańsk

Rzeczywiście w skierowane do Pani pismo wkradł się błąd („umowę na czas określony” nazwaliśmy niesłusznie mianem „cywilnoprawnej”), za co przepraszamy. Tym niemniej problematyczne jest dla nas stosowanie przez instytucje kultury również umów na czas określony, które charakteryzują się brakiem stabilności zatrudnienia i – jak w omawianym przypadku – umożliwiają rozstanie się z pracownicą w trakcie realizowanego przez nią projektu.

Nie zmienia to zatem stanowiska naszej komisji odnośnie zerwania przez CSW Łaźnia współpracy z członkinią naszego związku, p. Kamili Wielebską, w trakcie prowadzonych przez nią przygotowań do realizacji dużej międzynarodowej wystawy. Nawet jeśli zerwanie współpracy z p. Wielebską było formalnie zgodne z prawem (umowa wygasła, a nowa nie została zawarta), jest ono – z powodu opisanych przez nas okoliczności – nie do zaakceptowania. Tym bardziej, że pracownica otrzymywała nieformalne sygnały, że będzie kontynuować pracę w instytucji.

Doszły do nas informacje z różnych źródeł, że pracownicy skarżyli się na atmosferę w pracy, co odbijało się na ich samopoczuciu, a nawet stanie zdrowia. Jako że nie były to przypadki odosobnione, zdecydowaliśmy się zareagować, gdyż zgodnie z ustawą o związkach zawodowych w sprawach indywidualnych związek ma prawo reprezentować swoich członków i członkinie przed pracodawcą.

Doceniamy gotowość do odbycia spotkania, nie mogłoby się ono jednak odbyć za plecami naszej członkini. Jednakże p. Kamila Wielebska, mimo że czuje się poszkodowana w tej sprawie, nie oczekuje już – po tym co przeszła i co przypłaciła zdrowiem – powrotu do pracy w CSW Łaźnia. Zatem nie widzimy sensu odbycia takiego spotkania.

Oczekujemy natomiast:

(1) ustalenia (przy współpracy z pracownikami) zasad dotyczących polityki zatrudniania, w szczególności korzystania przez CSW Łaźnia z umów na czas określony: określenia ich maksymalnej długości i liczby umów jakie zakład zawiera z danym pracownikiem/pracownicą przed zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony oraz ścisłego zdefiniowania tego jakim trybem i w oparciu o jakie kryteria jest podejmowana decyzja o niezawieraniu lub zawieraniu kolejnej umowy (przy czym tryb ten powinien być opracowany z udziałem pracowników i pracownic, a jego stosowanie powinno podlegać procesowi konsultacji lub uzgodnieniu z reprezentacją pracowników)

(2) wypracowania konkretnych i jasnych procedur antymobbingowych, podania ich do wiadomości pracowników i pracownic oraz kadry zarządzającej oraz zapewnienia pracownikom i pracownicom informacji na ten temat (także w formie szkoleń organizowanych przy współpracy z Inspekcją Pracy)

Kierujący publicznymi instytucjami kultury, z racji pełnionej funkcji, powinni wykazać wyjątkowe poszanowanie pracy podległych pracowników. Specyfika pracy kuratora wymaga wielomiesięcznej kwerendy, emocjonalnego oraz intelektualnego zaangażowania, które trudno w polskich realiach przeliczyć na otrzymywane wynagrodzenie, i nie sprowadza się – jak wiadomo – tylko do czasu obowiązkowo spędzonego w zakładzie pracy. W przypadku p. Kamili Wielebskiej cały ten trud poszedł na marne. Mamy nadzieję, że dołoży Pani wszelkich starań, żeby omawiana sytuacja się już nie powtórzyła.

Uważamy, że sprawy pracownicze powinny być dyskutowane publicznie. Minęły już czasy, gdy antypracownicze praktyki stosowane w finansowanych ze środków publicznych instytucjach kultury przechodziły bez echa. Dlatego nadal będziemy je nagłaśniać i przeciwko nim protestować.

Prezydium Komisji Środowiskowej Pracowników Sztuki OZZ Inicjatywa Pracownicza:

Maria Czykwin
Katarzyna Górna
Mikołaj Iwański
Rafał Jakubowicz
Szczepan Kopyt
Igor Stokfiszewski
Justyna Tafel
Rafał Urbacki
Wojtek Zrałek

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.