EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Popieramy protesty przeciwko umowom o wolnym handlu TTIP oraz CETA

Popieramy protesty przeciwko umowom o wolnym handlu TTIP oraz CETA


Stanowisko Komisji Krajowej OZZ Inicjatywa Pracownicza z 13 października2014 r. ws. poparcia protestów przeciwko umowom o wolnym handlu TTIP i CETA.

Od miesięcy trwają tajne negocjacje handlowe między Komisją Europejską a Stanami Zjednoczonymi i Kanadą zmierzające do podpisania transatlantyckiego partnerstwa w sprawie handlu i inwestycji (TTIP) oraz ratyfikacji umowy gospodarczo-handlowej CETA. Pod dobrze znanymi neoliberalnymi hasłami "tworzenia zachęt do inwestycji" oraz "ograniczania biurokratycznych barier w dostępie do rynków", TTIP i CETA mają na celu stworzenie gigantycznej, transatlantyckiej strefy wolnego handlu i inwestycji.

Strefa ta ma opierać się nie tylko na redukcji ceł, ale także na „harmonizacji” obowiązujących w poszczególnych krajach przepisów regulujących dostęp do rynku. Oznacza to podważenie wszelkich państwowych i społecznych regulacji, które w opinii międzynarodowych korporacji "ograniczają swobodę inwestycji". Niezależnie od tego, czy mówimy o ochronie środowiska naturalnego, preferencyjnych zasadach działania instytucji zapewniających dostęp do usług publicznych, normach sanitarnych, prawach konsumentów czy też prawach pracowniczych – wszystkie te regulacje mogą zostać uznane na mocy TTIP i CETA za „niekorzystne dla inwestycji”, a następnie zniesione lub ograniczone. Przewidziany w TTIP mechanizm „rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem” (ISDS) daje korporacjom prawo do zaskarżenia wszelkich krajowych regulacji, które w ocenie inwestorów mogą mieć negatywny wpływ na ich zyski. Spory te będą następnie rozstrzygane przed trybunałami, które nie podlegają demokratycznej ani społecznej kontroli i nie są zobligowane do brania pod uwagę interesu publicznego czy potrzeb społecznych.
 
Prowadzone w sekrecie negocjacje budzą od dawna kontrowersje i są krytykowane przez szeroką koalicję związków zawodowych i organizacji społecznych. Krytycy TTIP i CETA wskazują, że skutkiem obu porozumień  będzie m.in.: zaostrzenie przepisów o ochronie praw własności intelektualnej, otwarcie europejskich rynków na żywność wytwarzaną przy użyciu kontrowersyjnych technologii, ograniczenie prawa do zrzeszania się pracowników i pracownic w związkach zawodowych oraz ułatwienie wydobycia gazu łupkowe przy użyciu szkodliwej dla środowiska naturalnego  techniki „frackingu” (szczelinowania hydraulicznego).

Od momentu swojego powstania, nasz związek aktywnie angażuje się w walkę o prawa pracownicze, środowisko naturalne i usługi publiczne. Walkę tą prowadzimy przede wszystkim na poziomie zakładowym i lokalnym – tam, gdzie działają komisje OZZ Inicjatywa Pracownicza. Zdajemy sobie jednak sprawę, że naszymi przeciwnikami są nie tylko poszczególni pracodawcy czy lokalne władze samorządowe – neoliberalna polityka podporządkowująca wszystko logice maksymalizacji zysków jest bowiem prowadzona także na poziomie międzynarodowym, za pośrednictwem takich inicjatyw jak CETA i TTIP. Ponieważ umowy te stoją w sprzeczności ze wszystkimi wartościami, jakie wyznaje nasz związek zawodowy, opowiadamy się przeciwko podpisaniu porozumienia TTIP i ratyfikacji umowy CETA oraz wspieramy protesty wymierzone przeciwko nim.

W związku z powyższym, Komisja Krajowa OZZ Inicjatywa Pracownicza:

  1. popiera wspólne stanowisko europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego ostrzegające przed traktatem o wolnym handlu TTIP [dostępne tutaj];
  2. zachęca wszystkich członków i członkinie związku do zaangażowania się w działania przeciwko TTIP i CETA;
  3. apeluje o wsparcie kampanii protestacyjnej, polegającej na internetowej zbiórce podpisów pod obywatelską petycją przeciwko TTIP i CETA [petycja jest dostępna tutaj].

 

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.