EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Madryt: Spotkanie radykalnych związków zawodowych

24 kwietnia w Madrycie w siedzibie lokalnej komisji związku zawodowego CGT odbyło się spotkanie koordynacji "RedBlack", skupiającej związki zawodowe odwołujące się do tradycji syndykalistycznych i anarchosyndykalistycznych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Confederación General del Trabajo (Powszechnej Konfederacji Pracy - Hiszpania), Confederation Nationale du Travail (Krajowej Konfederacji Pracy - Francja), Svenska Arbetares Centralorganisation (Centralnej Organizacji Szwedzkich Pracowników - Szwecja), Eleftheriaki Syndikalistiki Enosi (Wolnościowy Związek Pracowników - Grecja) oraz, ze strony polskiej - Inicjatywy Pracowniczej i Lewicowej Alternatywy (LA, nie będąc związkiem zawodowym, współpracuje z koordynacją w konkretnych działaniach na rzecz praw pracowniczych).

Kampania przeciwko deregulacji prawa pracy
Najistotniejszym punktem spotkania było omówienie i zaplanowanie kampanii przeciwko deregulacji prawa pracy. Idea zorganizowania takiej kampanii pojawiła się już na poprzednim spotkaniu koordynacji (w Warszawie, 4 listopada 2007 r.) i początkowo była zaprojektowana jako cykl działań nakierowanych wyłącznie na pracowników czasowych (zatrudnianych na czas określony, umowy cywilnoprawne lub poprzez agencje pracy tymczasowej). Z uwagi na występujące różnice w poziomie uelastycznienia lokalnych rynków pracy w poszczególnych krajach, padła propozycja zorganizowania bardziej ogólnej kampanii, nakierowanej na działania krytykujące niestabilność zawodową i społeczną wywołaną cyklem procesów deregulacyjnych (w tym rozwoju elastycznych form zatrudnienia). Głównymi tematami kampanii będą więc: rozwój elastycznych form zatrudnienia, praca nierejestrowana ("na czarno"), masowe zwolnienia i rozwój podwykonastwa. Wszystkie te zjawiska, wywołane liberalnymi politykami społecznymi i gospodarczymi prowadzą wprost do obniżenia bezpieczeństwa socjalnego licznych grup społecznych na całym świecie - dlatego hasłem przewodnim kampanii ma być stwierdzenie: "Nie jesteśmy towarem!".

Związkową odpowiedzią na deregulację prawa pracy ma być skoordynowana kampania informacyjna (ukazująca negatywne skutki ww. zjawisk), wymiana informacji o sytuacji w poszczególnych krajach, wspólna praca merytoryczna (zaplanowano przygotowanie broszury ukazującej różne aspekty polityk deregulacyjnych w poszczególnych częściach Europy) oraz wspólna akcja, która zostanie zorganizowana jesienią bieżącego roku.

Akcje solidarnościowe z działaczem IP zwolnionym z sieci Auchan
Sprzeciw wobec represje za działalność związkową jest wciąż istotnym punktem współpracy międzynarodowej podejmowanej w gronie organizacji reprezentowanych 24 maja w Madrycie. W odpowiedzi na zwolnienie działacza IP z supermarketu Auchan w Zielonej Górze, związkowcy z Francji i Hiszpanii zadeklarowali chęć zorganizowania akcji solidarnościowych pod supermarketami tej sieci w ich krajach. We Francji będzie to część szerszej kampanii, mającej na celu uzwiązkowienie pracowników supermarketów. Wstępnie uzgodniono 21 czerwca jako dzień akcji przeciwko Auchan w Europie.

Wsparcie dla rosyjskich działaczy ruchów wolnościowych i antyfaszystowskich
Francuska CNT od pewnego czasu jest w stałym kontakcie z rosyjskimi organizacjami anarchistycznymi oraz ruchami zaangażowanymi w walkę z neofaszyzmem. Ponieważ skala terroru ze strony różnej maści faszystów i rasistów jest w Rosji wyjątkowo w skali całej Europy, uczestnicy spotkania zdecydowali się na udzielenie maksymalnego możliwego wsparcia dla tamtejszych środowisk anarchistycznych i antyfaszystowskich. W chwili obecnej jest prowadzona zbiórka pieniędzy, powstaje film dokumentalny o tym szczególnym aspekcie sytuacji w Rosji, a w sierpniu zorganizowany zostanie cykl spotkań z przedstawicielami rosyjskich ruchów społecznych w poszczególnych krajach. Dodatkowo, późnym latem zostanie także przeprowadzona skoordynowana akcja protestacyjna pod rosyjskimi ambasadami i konsulatami w całej Europie.

Sprawy organizacyjne
Ostatnią kwestią, poruszoną na spotkaniu w Madrycie był dalszy rozwój koordynacji i jej struktura. Na chwilę obecną, organizacje współpracujące w ramach koordynacji RedBlack nie stanowią żadnej instytucji ani organizacji o zasięgu międzynarodowym. Jest to wyłącznie sieć współpracujących ze sobą związków zawodowych odwołujących się do podobnych tradycji (czy to anarchosyndykalizmu, jak w przypadku związków z Hiszpanii i Grecji, czy to radykalnych nurtów syndykalizmu, jak w przypadku Szwecji i Francji), która współpracuje w kampaniach i akcjach z organizacjami politycznymi i społecznymi odwołującymi się do idei i praktyki działania bliskiej anarchizmowi (jak LA). Uzgodniono, że taki stan rzeczy w chwili obecnej nie wymaga znaczących zmian, zgodzono się natomiast na rozwijanie idei koordynacji i włączenia w jej skład także organizacji z innych krajów. Zaproszenia do współpracy zostaną w najbliższym czasie wysłane do niemieckiego FAU (Wolnego Związku Robotników), włoskiego UniCobas, a także belgijskiej grupy anarchistów działających w ramach tamtejszej federacji FGBT. Na użytek koordynacji, w najbliższym czasie ma także powstać internetowy serwis informacyjny.

Nadchodzące wydarzenia
5-6 lipca 2008 - "Śródziemnomorski szczyt Unii Europejskiej" w Paryżu podczas którego zostanie zorganizowany kontr-szczyt (demonstracje, konferencje i wydarzenia kulturalne).
sierpień 2008 - akcje solidarnościowe z rosyjskimi antyfaszystami.
Trzeci tydzień sierpnia 2008 - letni obóz CNT w Maussebe (południowo-zachodnia Francja, okolice Touluse)
wrzesień-październik 2008 - początek kampanii przeciwko deregulacji prawa pracy.
25-26 października - kolejne spotkanie koordynacji podczas kongresu ESE w Atenach.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.