EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

47. biuletyn Inicjatywy Pracowniczej

Ukazał się 47 numer Biuletynu „Inicjatywa Pracownicza”.

Przeczytacie w nim m.in. o decyzjach podjętych na dziesiątym zjeździe delegatów i delegatek naszego związku, wydarzeniach i działaniach związku w 2016, ostatnim odszkodowaniu jakie musi wypłacić Amazon niesłusznie zwolnionej pracownicy oraz innych toczących się rozprawach. Obok wywiadu z walczącymi od wielu miesięcy związkowcami z komisji IP przy Teatrze Polskim we Wrocławiu, przeczytacie również o sytuacji małopolskich operatorów żurawi wieżowych i pracowników instytucji kultury na przykładzie muzeum POLIN w Warszawie. Na kolejnych stronach publikujemy wywiad o warunkach jakie panują w poznańskiej gastronomii, a także artykuł o tym, jak nadchodząca reforma edukacji już wpływa na warunki zatrudnienia w szkolnictwie. Związkowczynie z IP opowiadają o powodach, dla których biorą udział w protestach związanych z próbami zaostrzania ustawy aborcyjnej.

Przypominamy, że w biuletynie zawsze publikujemy dodatek lokatorski, na łamach którego piszą autorzy i autorki z zaprzyjaźnionych z OZZ IP organizacji lokatorskich.

W dziale Publicystyka przeczytacie o BHP w magazynach Amazona i o kulisach organizowania protestów przeciwko zaostrzeniu ustawy aborcyjnej we Wrocławiu.

Na stronach poświęconych historii piszemy o kolejnych odsłonach walki o ulicę Dąbrowszczaków w Warszawie, jak również publikujemy stanowisko warszawskich komisji IP w sprawie tzw. dekomunizacji.

W dziale Zagranica przeczytacie podsumowanie ubiegłorocznych spraw międzynarodowych w jakie angażował się nasz związek, a także artykuł o największym strajku w dziejach ludzkości, jaki wybuchł we wrześniu zeszłego roku.

Na koniec zapraszamy do obszernej relacji z Europejskiego Spotkania Ekonomii Pracowniczej, które odbyło się w ubiegłym roku w Grecji.

Pod adresem prasowy[@]ozzip.pl czekamy na Wasze teksty, uwagi i przemyślenia.

Pod tym linkiem możecie czytać bieżący biuletyn on-lineCzytaj dalej...

Delegaci OZZ IP na paryskim spotkaniu na rzecz Ponadnarodowego Strajku Społecznego

21–23 października delegacja Inicjatywy Pracowniczej wzięła udział wraz z innymi 150 osobami w spotkaniu „Platformy na rzecz Ponadnarodowego Strajku Społecznego”, które miało miejsce w Paryżu. Było to drugie tak liczne wydarzenie organizowane przez platformę. Pierwsze odbyło się w zeszłym roku w Poznaniu i było współorganizowane przez OZZ Inicjatywa Pracownicza. 

Dzień wcześniej zrzeszeni w IP pracownicy poznańskiego oddziału firmy Amazon mieli okazje poznać działaczy z Amazon Saran, mieszczącego się pod Paryżem. Na spotkaniu byli także obecni związkowcy z Niemieckich oddziałów firmy. Nasze kontakty z kolegami z Niemiec rozwijają się już od dłuższego czasu, jednak po raz pierwszy mieliśmy okazje porozmawiać z Francuzami zrzeszonymi w związku zawodowym „Solidàries”. To na jego zaproszenie oraz przy jego wsparciu udało nam się zorganizować wyjazd dla kilkunastoosobowej delegacji. 

W trakcie wspólnych dyskusji wymieniliśmy się informacjami o zarobkach,  warunkach pracy i pomysłach na organizowanie się. Francuzi oczywiście poza wyższymi płacami otrzymują od Amazona (tak jak i Niemcy) także akcje pracownicze. Koledzy byli zaskoczeni niskimi płacami w Polsce. Uznali, że tym bardziej należy skoordynować wspólne działania, gdyż niskie zarobki w Polsce również nie są na rękę francuskim pracownikom. Wymieniliśmy się kontaktami oraz dokumentami na temat polityki Amazona.

Poniżej publikujemy relacje i stanowisko przyjęte przez uczestników wydarzenia oraz krótką filmową prezentację spotkań.  

Stanowisko końcowe z paryskiego spotkania Ponadnarodowego Strajku Społecznego

150 osób wzięło udział w szeregu wydarzeń podczas trzydniowego paryskiego spotkania Platformy na rzecz Ponadnarodowego Strajku Społecznego odbywającego się w dniach 21-23 października. Do Paryża przybyli pracownicy i działacze z Włoch, UK, Portugalii, Słowenii, Bułgarii, Polski, Szwecji, Niemiec i Belgii. Uczestnicy francuskiego ruchu przeciwko zaostrzaniu prawa pracy (loi travail), pracownicy Amazona z Polski, Niemiec i Francji, strajkujący w Deliveroo z UK, włoscy migranci walczący z wyzyskiem i prawem imigracyjnym, niemieccy i szwedzcy pielęgniarze, działacze ze szlaku bałkańskiego, strajkujący lekarze rezydenci, słoweńscy studenci. Cały świat walczących pracowników spotkał się w Paryżu, aby wspólnie dyskutować na temat przełamywania ograniczeń swoich lokalnych inicjatyw i tego jak łączyć je we wspólny projekt.

Po ustaleniu na zeszłorocznym spotkaniu w Poznaniu, że punktem wyjścia dla opozycji wobec obecnej sytuacji w Europie powinna być walka z wyzyskiem i politycznymi warunkami wyzysku, spotkanie w Paryżu było kolejnym krokiem w stronę wzmocnienia naszej wspólnej ponadnarodowej infrastruktury. Siła ponadnarodowej koordynacji zależy od walk pracowniczych w różnych częściach Europy toczonych przez ludzi, którzy na poziomie indywidualnym i grupowym nie godzą się na własne podporządkowanie kapitalistom. Ponadnarodowa struktura nie jest odcięta od lokalnych realiów, ani nie jest jedynie sumą lokalnych walk. Nie jest też formalnym porozumieniem pomiędzy związkami i kolektywami. Jest to raczej przestrzeń organizacji, dzięki której lokalne walki mogą skierować się w stronę wspólnych wrogów w granicach Europy, co z kolei może wzmocnić każdy punkt oporu i stworzyć nowe występujące pomiędzy nimi powiązania.

Mamy świadomość, że w Europie występują strajki, lecz my zamierzamy stworzyć nowe możliwości strajku o charakterze społecznym i ponadnarodowym. Dla nas strajk jest rzeczywistym ruchem, który może zakłócić obecną równowagę sił występującą w miejscach pracy i poza nimi. Chcemy wzmocnić polityczną infrastrukturę, tak aby każdy strajk wzmacniał siłę świata pracy, a robotnicy mogli poczuć się częścią jednej walki ponad barierami branżowymi, prawnymi i granicami państwowymi. W tym celu musimy zacieśnić swoje relacje za pomocą intensywnej wymiany informacji, cyrkulacji konfliktów i określenia wspólnych celów.

Określiliśmy cztery główne zagadnienia podejmowane na warsztatach, z których sprawozdania ukażą się wkrótce: kontrola czasu za pomocą logistyki (wzmacniana w magazynach i szpitalach, platformach internetowych i fabrykach), prekaryzacja pracy (narzucana w każdym kraju za pomocą polityki europejskiej), regulacja pomocy społecznej, która wzmacnia podporządkowanie obywateli i migrantów, polityka migracyjna ujawniająca, że integracja europejska sprzyja obniżaniu kosztów pracy i zwiększaniu wyzysku, które są wzmagane szantażem zezwolenia na pobyt i zarządzaniem mobilnością. Unikanie przez szwedzkie pielęgniarki cyfrowych urządzeń, które służą do pomiaru czasu ich pracy, jest zbieżne z unikaniem tej samej metody kontroli przez pracowników Amazona. Walka przeciwko zaostrzaniu prawa pracy we Francji ma te same korzenie co wiele innych protestów przeciwko zmianom w prawie pracy wdrażanych na podstawie dyrektyw Unii Europejskiej. Strajki pielęgniarek, nauczycieli, lekarzy są częścią walki przeciwko cięciom zabezpieczeń socjalnych toczonej przez tych, którzy z nich korzystają. Przekraczanie granicy przez migrantów szlakiem bałkańskim to walka przeciwko instytucjonalnemu rasizmowi, który sytuuje migrantów spoza Unii Europejskiej jak i migrantów wewnętrznych na przegranej pozycji.  

Nasza ponadnarodowa infrastruktura uwidacznia i identyfikuje te powiązania. Nie służy jedynie szukaniu międzynarodowych kontaktów, lecz również przekraczaniu ograniczeń lokalnych inicjatyw poprzez rozwijanie wspólnej płaszczyzny. Na poziomie lokalnym doświadczamy tego, że walki które toczą się w tym samym regionie, tracą na znaczeniu z powodu odizolowania, gdyż skupiają się na indywidualnych żądaniach lub przyjmują nieaktualną strategię. Strajk przekracza jednak te instytucjonalne ramy. Poza szczególnie sformalizowanymi legalnymi strajkami, doświadczenia podobne do strajku w Deliveroo rozwinęły się dzięki oddolnemu ruchowi. Istniał on pierwotnie w dużym stopniu poza ramami związków zawodowych i włączał pracowników, którzy oficjalnie nie mają prawa do strajku. Strajk kobiet w Polsce ujawnił to, czym może być strajk społeczny, ponieważ stworzył przestrzeń masowej odmowy politycznych warunków opresji i wyzysku. Każdy strajk może być punktem skupiającym w sobie szersze problemy i może być częścią ponadnarodowego ruchu.

W celu wzmacniania naszej infrastruktury musimy zbudować naszą przestrzeń, co wymaga czasu. Chcemy przekształcić obszar Europy, z jej wewnętrznymi różnicami, w naszą przestrzeń walki mając świadomość, że jest to długotrwały proces. Wymaga on stworzenia nowego języka, nowej wyobraźni i zdolności do interwencji tak, żeby przekształcić występujące pomiędzy nami różnice w nasze mocne strony. Tym zadaniom będą poświęcone kolejne miesiące. Będziemy w Londynie, aby uczestniczyć w przygotowaniach do "dnia bez nas", strajku organizowanego 20 litego 2017 r. przez migrantów w UK, włączając naszą ponadnarodową perspektywę i doświadczenia z poprzednich strajków migrantów zarobkowych, kwestionując twierdzenia, że wyjściem z kryzysu jest uwolnienie się od migrantów. Będziemy w Lublanie, aby spotkać się z migrantami i aktywistami, którzy w poprzednich latach wraz z robotnikami i ruchami studenckimi przekształcili Bałkany w pole politycznej bitwy, potwierdzając znaczenie Wschodu w obecnych europejskich realiach. Będziemy w Polsce, gdzie planowane jest międzynarodowe spotkanie pracowników Amazona, aby wspólnie dyskutować w jaki sposób organizować ponad granicami strajki i symboliczne inicjatywy umożliwiające "karawany" pomiędzy różnymi magazynami. Rozszerzymy nasz wspólny projekt po to, aby wzmacniać ruch strajkowy w każdym wypadku, kiedy dojdzie do krytyki obecnej neoliberalnej Europy i walki z wyzyskiem. Będziemy zaangażowani w organizowanie mobilizacji mogących wyrazić i wzmocnić budowaną przez nas ponad granicami wspólną siłę.

Zostańcie z Ponadnarodowym Strajkiem Społecznym, który się zbliża!

PARIS MEETING READER: http://www.transnational-strike.info/2016/10/31/paris-meeting-reader/

Więcej na: http://www.transnational-strike.info

 

Czytaj dalej...

Amazon: Zostań pomocnikiem św. Mikołaja? A co po świętach?

Publikujemy artykuł wstępny z najnowszego „Głosu załogi Amazona” (cały numer możesz pobrać poniżej) oraz komentarz członkini Inicjatywy Pracowniczej z Amazona pod Poznaniem:

W zeszłym roku OZZ Inicjatywa Pra cownicza weszła w spór zbiorowy z firmą Amazon, żądając wyższych płac, dodatku stażowego, akcji pracowniczych, dłuższych grafików i urealnienia czasu przerw. Rozpoczęliśmy także spory zbiorowe z agencjami pracy, domagając się umów nie krótszych niż 3 miesiące. Amazon zerwał prowadzone z nami mediacje.

Ostatecznie jednak fi rma została zmuszona do poprawienia warunków pracy i zarobków, chociażby na okres peaku. Amazon ogłosił podwyżki: zarabiamy 15 zł na godzinę. Ponadto wprowadzono dodatek stażowy dla osób pracujących ponad rok, który wynosi 1 zł. Przyczyniły się też do tego wyniki letniego referendum (ponad 2000 osób głosujących za przeprowadzeniem strajku) oraz inne działania Inicjatywy Pracowniczej nagłaśniające warunki pracy w firmie. Był to wyraźny sygnał alarmowy dla Amazona.

Powodów jest kilka: spadek bezrobocia i budowa nowych zakładów pracy w okolicach Poznania i Wrocławia, wzrost dynamiki płac czy potrzeby kadrowe firmy. Członkowie i członkinie związku stale patrzą na ręce kierownictwu Amazona i starają się wywrzeć presję na firmę, aby praca, którą wykonujemy, była bardziej ludzka i lepiej płatna. Nasze protesty są zazwyczaj relacjonowane przez media, co zmusza firmę do publicznego odpowiadania na niezadowolenie pracowników. Staramy się także wspierać osoby zatrudniane przez agencje. Od czasu rozpoczęcia negocjacji Amazon praktycznie odstąpił od podpisywania dwutygodniowych i krótszych umów, które w zeszłym roku były na porządku dziennym.

Jak widać, fi rma nie jest tak betonowa, jak twierdzi. Wielu rzeczy nie udało nam się jeszcze osiągnąć, ale jeśli się postaramy i będziemy działać wspólnie, możemy zmienić warunki panujące w zakładzie na bardziej przyjazne pracownikom. W końcu to głównie dzięki nam on funkcjonuje. Bez nas to tylko blaszane hale, wypełnione bezużytecznymi maszynami. To my wprawiamy je w ruch, nadajemy im wartość i wyrabiamy firmie zyski. Amazon powinien w końcu to doceniać, nie tylko w okresie peaku, ale przez cały rok.

Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza w Amazonie


Zostań pomocnikiem św. Mikołaja? A CO PO ŚWIĘTACH?

O co chodzi? Amazon już sięgnął dna w rekrutacji? Od jakiegoś czasu przypatruję się temu, co się dzieje. Jest okres peaku, Amazon powinien codziennie zatrudniać tłumy ludzi, a widzę o połowę mniej niż w zeszłym roku i przeciętna wieku 40+, 50+. Niektórzy ludzie już po „day 0” odwracają się na pięcie i wychodzą.

Duża grupa osób odeszła za porozumieniem stron bądź wypowiedziano jej umowę. Cała początkowa ekipa się rozpada. Dlaczego? W trakcie sporu zbiorowego związek próbował tłumaczyć szefostwu, jakie korzyści przyniesie firmie zrealizowanie postulatów: podwyżek, stażowego czy akcji. Tłumaczyli, że doceniony pracownik będzie bardziej lojalny, sumienny i związany z firmą. Jak wiadomo, firma zerwała mediacje. Z perspektywy czasu uważam, że był to błąd.

W czasie peaku widzę żałosny PR chwytający się nawet ciekawych kwot pieniężnych, aby zwabić pracownika, aby był bardziej lojalny i chory przychodził do pracy. Oferuje się dodatkowe 2 zł za godzinę pracy, premie 1200 zł za frekwencję i 600 zł za każdego pracownika ściągniętego do firmy. Co niektórzy robią biznes życia, ściągając po 10 osób. Obiady za darmo i codzienne zabawy. Normalnie żyć nie umierać. Raj na ziemi.

Ale gdzie ludzie? Gdzie te tłumy? Ile trzeba jeszcze dorzucić premii, aby przyszli, zostali i nie olewali roboty? Jak daleko wysłać autokar, aby zwiózł robotników na magazyn?

Tak, widzę błąd niedocenienia zajebistej ekipy po roku istnienia Amazona. Wielu się zastanawia, czy tu dalej robić. Od stycznia wchodzi nowa stawka pensji minimalnej, a firma nie wydaje mi się zbyt konkurencyjna. Inne zakłady też dają podwyżki i benefity (multisport, opieka zdrowotna, ZFŚS), bo rynek jest bezlitosny. Podwyżki tylko na okres peaku to dla mnie za mało.

Agnieszka Kukułka


Czytaj dalej...

Głos Załogi rozdawany przed magazynami Amazona

Związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza w Amazonie rozpoczął kolportaż darmowej gazety „Głos Załogi Amazona”. 29 listopada będzie rozdawany zatrudnionym w Amazonie pod Poznaniem. W środę 30 listopada związkowców będzie można spotkać przed Amazonem WRO1 i WRO2 na Bielanach Wrocławskich na międzyzmianie.

„Głos Załogi Amazona” to nieregularnik, w którym publikowane są pracownicze historie, porady prawne, stanowiska związku czy relacje z wydarzeń. Bieżący numer ma nakład 10 tys. Zachęcamy do pobrania darmowego PDF (kliknij poniżej)

Spis treści:
- stanowisko Komisji Międzyzakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza
- publicystka: „Zostań pomocnikiem św. Mikołaja? A co po świętach?”, „Praca zmianowa a Twoje zdrowie”, „Każdy dzień zaczyna się tak samo”, „Podwyżki to nie wszystko”, „Forum pracownicze – hit czy kit?”
- satyryczne rysunki, krzyżówka, pracowniczy horoskop
- informacje na temat Funduszu Socjalnego
- artykuł o BHP: „Piniata kontr Safety”
- praca w chińskim Amazonie, relacja ze związkowego spotkania w Paryżu
- prawne ABC: ewidencja czasu pracy, feedbacki, nagany i upomnienia, przymusowe nadgodziny,
- relacje pracownicze z WRO1 i WRO2
- listy od pracowników – „Informacja zwrotna dla firmy”
- deklaracja członkowska dla chętnych do dołączenia do związku
- podsumowanie: czym zajmuje się Inicjatywa Pracownicza i spis osób reprezentujących związek

Czytaj dalej...

Głos Załogi Amazona nr 3/2016

- Wstęp
- Zostań pomocnikiem Mikołaja. A co po świętach?
- Praca zmianowa a twoje zdrowie
- Czarny kot wróży... Horoskop na peak
- Fundusz Socjalny
- PINIATA kontra SAFETY
- Praca w chińskim Amazonie
- Relacja z Paryża
- Każdy dzień zaczyna się tak samo
- FISZBAG? Ale o co kaman?!
- Każdy dzień zaczyna się tak samo
- Podwyżki to nie wszystko
- Listy od pracowników
- Forum pracownicze - hit czy kit?
- Krzyżówka

Czytaj dalej...

Dialog z pracownikami? Związkowców nie wpuszczono do siedziby Amazona (video)

22 września odbyła się demonstracja pod główną siedzibą firmy AMAZON Fulfillment Poland Sp. z o. o. w Warszawie. Uczestniczyła w niej delegacja pracowników Amazona z magazynów pod Poznaniem oraz Wrocławiem, członkowie Inicjatywy Pracowniczej z innych komisji zakładowych oraz osoby wspierające. Protestujący domagali się przywrócenia do pracy zwolnionego Macieja Gorajskiego oraz osób, które w ostatnich tygodniach związek bronił przed zwolnieniem. Protestowano przeciwko wypowiadaniu umów o pracę z powodu absencji usprawiedliwionej zwolnieniami lekarskimi czy z powodu nierealizowania norm. Domagano się, aby firma odniosła się do argumentów prawnych, które związek przywołuje broniąc pracowników.

Na miejscu był obecny Maciej Gorajski, który mówił o swoim zwolnieniu (zobacz wypowiedź na filmie), przemawiało też kilka osób z innych komisji, mówiąc jak ważne jest budowanie sojuszy i wzajemne wspieranie się. Rozwinęliśmy transparenty oraz flagi związkowe, skandowaliśmy hasła: "Wszystkich nas nie zwolnicie", "Dość zwolnień w Amazonie".

Przed protestem przedstawicielka związku zapytała w siedzibie firmy, czy możliwe jest złożenie korespondencji do Amazona, na co uzyskała pozytywną odpowiedź. Trzeba zaznaczyć, że pracownicy pracujący w magazynach w Sadach czy Bielanach Wrocławskich, podpisują umowy o pracę z firmą Amazon z siedzibą właśnie przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Jednak gdy protestujący chcieli złożyć petycję do zarządu, ochrona nie wpuściła ich do budynku, a jeden z ochroniarzy stwierdził, że „siedziba istnieje prawdopodobnie tylko na papierze”. Poza tym na miejsce protestu zostały wysłane dwa patrole policji, a funkcjonariusze wraz z ochroną blokowali wejście do rzekomej siedziby Amazona. Właśnie tak wygląda dialog zarządu Amazona z pracownikami!

ZOBACZ VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=RIRRIOU62fA


Rozdawano przechodniom następującą ulotkę:

Przeciwko zwolnieniom w Amazonie

Amazon z fanfarami ogłosił podwyżki, wprowadzenie stażowego i zatrudnienie 12 tys. osób. Zarazem w ostatnich tygodniach firma zwolniła doświadczonych pracowników, w tym działacza związkowego z Poznania. Planowane są kolejne wypowiedzenia. Związek organizuje protest przed główną siedzibą AMAZON Fulfillment Poland Sp. z o. o. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

W ostatnich tygodniach Amazon zwolnił kilkunastu pracowników z dłuższym stażem, którzy chorowali lub nie wyrabiali norm. Od początku 2016 r. firma wystosował do związku zapytanie o ok. 600 osób, w związku z zamiarem podjęcia wobec nich jakiś czynności – najczęściej wypowiedzenia umowy. Związek wziął w obronę ponad 70 z nich. Dużą część z nich firma zwolniła lub planuje zwolnić. Chodzi o zwolnienia za wypowiedzeniem, gdyż zwolnień dyscyplinarnych jest dużo więcej (ponad setka, o których został poinformowany związek). Amazon formalnie zwrócił się również do związku z zapytaniem o zgodę na zwolnienie pięciu związkowców oficjalnie reprezentujących OZZ Inicjatywa Pracownicza. Są wśród nich członkowie Komisji Socjalnej, Forum Pracowniczego oraz Komisji BHP.

OZZ Inicjatywa Pracownicza przez ostatnie tygodnie prowadził kampanię przeciwko trwającym zwolnieniom – rozdawał ulotki, redagował pisma w sprawie wyrzuconych osób i informował o tym media.

Pośród zwolnionych jest Maciej, członek związku od połowy 2015 r. Pracował w Amazonie od początku tj. od września 2014 r., głównie na dziale pakowania. Przez większość czasu działał na rzecz związku jako jego anonimowy członek. Amazon planował rozwiązać z nim umowę z powodu za mało wydajnej pracy tzn. nierealizowania wyśrubowanych norm. Zarzucał mu zbyt wolną pracę, nawet gdy osiągał 99% normy.

Związek zdecydował się stanąć w jego obronie. Nie chcąc stracić działacza, objął go specjalną ochroną, gwarantowaną przez ustawę o związkach zawodowych i nie wyraził zgody na jego zwolnienie. Od czasu gdy firma została o tym poinformowana, Maciej formalnie reprezentował Inicjatywę Pracowniczą, zapisywał ludzi do związku, odbierał od spółki korespondencję. Mimo to 31 sierpnia 2016 r. otrzymał wypowiedzenie. Zwolnienie Macieja wywołało poruszenie. Jego kolega napisał: „Dzięki za wszystkie wspaniałe chwile w ostatnich dwóch latach, które stały się naszym wspólnym udziałem. Za Twoje starania, autentyczny wysiłek i za wspólne budowanie historii tego miejsca. Dla firmy to tylko slogany, ale historia to przecież ludzie. Ci ludzie – są Tobie wdzięczni i dobrze Cię zapamiętają. Dzięki Maciej. Powodzenia w nowym miejscu”.

Zwolniono także inne osoby, m.in. dziewczynę po wypadku samochodowym, kolegę z Białorusi za niecałe 27% absencji chorobowej, doświadczonych pracowników na stałych umowach o pracę, którym system wykrył choćby najdrobniejsze błędy. Doświadczenie i staż nie mają w Amazonie znaczenia, liczą się jedynie dane w systemie. Aktualnie Amazon chwali się nową masową rekrutacją. Prawda jest taka, że firma zatrudnia przez agencje pracy na miesiąc lub dwa. Część z nowozatrudnionych nie pierwszy już raz pojawia się w Amazonie, wcześniej nie przedłużono im umów. Na przemian wyrzuca się ludzi i zatrudnia z powrotem, kiedy są potrzebni, obiecując im stałą umową o pracę w przyszłości.

Jak się jednak okazuje amazońska umowa o pracę również nie daje stabilności. Aneks do Regulaminu pracy opisujący przede wszystkim negatywny proces oceniania pracowników, według firmy jest wystarczający, by pozbywać się pracowników bez względu na ich własne zaangażowanie czy możliwości. W korporacji jesteś tylko słupkiem w tabeli z wynikami.

Amazon będzie twierdzić, że związek nadużył prawa do bronienia swoich członków i zbyt późno ujawnił Macieja jako związkowca. My stoimy na stanowisku, że ustawa o związkach zawodowych gwarantuje związkowi autonomię, co do decyzji, kto i kiedy ma związek reprezentować. Związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza zrzesza w Amazonie blisko 400 pracowników, liczebność ta pozwala więc na nadanie ochrony kilkunastu z nich.

Maciej złożył sprawę do sądu pracy. Będziemy go bronić i protestować, min. przed siedzibą główną Amazona Poland w Warszawie. Nie tylko dlatego, że w naszej opinii firma złamała prawo. Chodzi też o zwykły gest solidarności i niezgody na wyrzucanie z pracy wszystkich tych, którzy nie wpisują się w algorytmy korporacji.

Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy AMAZON Fulfillment Poland Sp. z o. o. tel. kontaktowy: 721-852-897 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. WWW.OZZIP.PL

Czytaj dalej...

Amazon stellt ein? Amazon entlässt! - Flugblattaktion

In der letzten Zeit haben etliche Amazon-Mitarbeiter unserer Gewerkschaft, der OZZ Inicjatywa Pracownicza [Arbeiterinitiative] bei AMAZON Fulfillment Poland Sp. z o. o., davon berichtet, dass sie von Amazon an ihre Wohnadresse Briefe mit Fragen nach krankheitsbedingten Fehlzeiten bekommen haben. Wir haben auch von einem guten Dutzend Kündigungen von Leuten erfahren, die krank waren oder sind. Einige wurden tatsächlich entlassen, andere haben beim Arbeitsgericht Klage eingereicht. Die Firma entlässt Mitarbeiter auch wegen nicht erreichter Stückzahlen (obwohl es keine Zulagen für Stückzahlen gibt und nicht im Akkord gearbeitet wird).

Aus diesem Grund hat die OZZ IP am 3. August 2016 zum Schichtwechsel von 17-18 Uhr vor dem Betrieb bei Amazon in Sady eine Flugblattaktion durchgeführt, die sich an die Arbeiter und Arbeiterinnen der Firma richtete. Nachfolgend veröffentlichen wir den Inhalt des verteilten Flugblatts und Meinungen von entlassenen oder von Entlassung bedrohten Arbeitern und Arbeiterinnen.

Amazon stellt ein? Amazon entlässt!

Amazon kündigt Mitarbeitern wegen Krankschreibungen und wegen Stückzahlen und Fehlern. Häufig betrifft es die "alten" Mitarbeiter. Zu den "Alten" gehört man bei Amazon angesichts der hohen Fluktuation schon nach einem halben Jahr. Wir als Inicjatywa Pracownicza fordern, dass Amazon sofort aufhört, Mitarbeitern wegen Krankschreibungen oder wegen Nichterreichung der hochgeschraubten Normen zu kündigen, während gleichzeitig ständig Leute mit prekären Einmonatsverträgen über Leiharbeitsfirmen eingestellt werden.

Arbeitgeber müssen bei Kündigungen die Gewerkschaft konsultieren. Die Gewerkschaft überprüft die Kündigungen dann juristisch. Wir konnten schon eine Reihe von unrechtmäßigen Kündigungen aufdecken. Wir sorgen auch für Rechtshilfe vor Gericht.

Wir fordern die Senkung des gesundheitsschädlichen Leistungsdrucks, d.h. die Abschaffung des Feedback-gestützten Bewertungssystems. Die Mitarbeiter klagen, dass Amazon und die Leiharbeitsfirmen die Menschen ausquetschen wie Zitronen - die Stückzahlen werden über jede Belastungsgrenze hinaus hochgeschraubt, und wenn die Mitarbeiter das Tempo nicht mehr mithalten können, werden sie einfach rausgeworfen.

Kündigung wegen Krankheit?

Worum geht es? Die Gewerkschaft hat von einem guten Dutzend Kündigungen von Leuten erfahren, die krank waren. Die Leute bekamen von der Firma ein Schreiben mit dem Ausdruck des Bedauerns. Mehreren Leuten wurde gekündigt, einige haben beim Arbeitsgericht Kündigungsschutzklagen eingereicht. Amazon versucht auch Mitarbeitern zu kündigen, die "unentschuldigt fehlen", ohne es selbst zu wissen. So geschehen 2015 durch einen Fehler in der Personalabteilung.

Was halten wir davon? Die Arbeit bei Amazon ist schwer: Wir laufen bis zu 15 km pro Schicht, heben schwere Waren und Pakete und entladen und packen im Stehen. Dazu anstrengender Lärm, ständige Überwachung und Antreiberei. Kein Wunder, dass die Mitarbeiter krank werden und Probleme mit dem Rücken, der Wirbelsäule, den Beinen und den Armen haben. Die Gewerkschaft ist nicht einverstanden damit, dass krankheitsbedingte Fehlzeiten als Verletzung von Arbeitspflichten behandelt werden. Über Krankschreibungen bestimmen nicht die Mitarbeiter, sondern die Ärzte. Die Manager rufen bei den Stand-ups immer wieder dazu auf, im Krankheitsfall nicht zur Arbeit zu kommen.

Was tun? Du hast das Recht, krank zu werden. Gib die Krankschreibung pünktlich ab. Informiere spätestens am zweiten Tag die Hotline über deinen gelben Schein. Frag nach, ob irgendwelche unentschuldigten Fehlzeiten für dich eingetragen worden sind. Prüf nach (in der Timeline, beim Hub oder bei der Hotline), ob deine Krankmeldung eingetragen ist, verlass dich nicht auf die mündlichen Zusicherungen der Manager. Wenn sie dich entlassen wollen, unterschreib nichts und setz dich mit der Gewerkschaft in Verbindung.

Kündigung wegen Stückzahlen?

Worum geht es? Leuten wird gekündigt wegen "Fehlern im Sinne einer Abweichung vom in der Firma gültigen Standard und der Nichterreichung der vom Mitarbeiter erwarteten Ergebnisse im Bereich Produktivität / Leistung." Selbst für Ergebnisse von 99,8% bekommen Mitarbeiter eine "Entlassungsempfehlung". Die Firma behauptet, dass sechs Feedbacks pro Jahr ausreichen, um einen festen Vertrag zu kündigen.

Was halten wir davon? Die Arbeit bei Amazon führt leicht zu gesundheitlichen Problemen, besonders wenn man schnell arbeitet. Wenn die Firma sich ernsthaft Sorgen über die Gesundheit ihrer Mitarbeiter macht, sollte sie keine Kündigungen wegen nicht erreichter Stückzahlen oder Fehlern aussprechen. Der enorme Ergebnis- und Leistungsdruck wirkt sich nämlich negativ auf die Gesundheit aus. Laut Arbeitsvertrag werden die Mitarbeiter nach Stunden bezahlt, nicht nach Akkord. Sie bekommen keine individuellen Zuschläge, wenn sie die Norm übertreffen, aber die Firma entlässt sie, wenn sie die Norm nicht schaffen. Das ist ungerecht und juristisch fragwürdig.

Was tun? Informiere dich über die von Amazon auf der Tafel am Osteingang aushängten Mindestanforderungen. Frag die Teamleads nach dem Minimum. Denk dran: das Minimum ist nicht das gleiche wie das Ziel (d.h. die von den Teamleads ausgegebene Stückzahl). Das Minimum ist niedriger als das Ziel. Es errechnet sich aus der bisherigen Leistung der ganzen Abteilung, d.h. je schneller wir heute arbeiten, desto höher liegt zukünftig das Minimum. Wenn sie dich entlassen wollen, unterschreib nichts und setz dich mit der Gewerkschaft in Verbindung.

Unsere Gewerkschaft unterstützt Betroffene, wir nehmen Stellung zu Kündigungen und bieten Rechtsschutz. Wir haben keine Angst zu reagieren. Mach mit bei uns. Nur gemeinsam können wir uns durchsetzen!

Gewerkschaft Inicjatywa Pracownicza Amazon
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 721-852-897
Briefkasten am Gewerkschaftsbrett in der unteren Kantine in Sady


Was denken die Gekündigten darüber?

"Bei Amazon bekommen wir jeden Tag Vorträge über Sicherheit und Gesundheitsvorsorge zu hören, aber die Realität sieht anders anders. Nicht jeder kommt mit der Arbeitshetze bei Amazon klar. Der Mensch wird behandelt wie eine Maschine. Aber selbst Maschinen haben Pannen und stehen still. Nur wir dürfen das nicht."

"Ich arbeitete schon seit Anfang an bei Amazon. Ich bin über 30, ich brauchte den Job. Ich habe Überstunden gemacht, Rekorde gebrochen und jede Menge gehoben. Das ist mir ganz schön auf die Gesundheit gegangen. Und das ist jetzt der Dank. Das kann ich nicht akzeptieren, ich fühle mich richtig mies behandelt. Sie haben mich ins Büro gerufen. Der Manager hat mich nicht verteidigt, er hat mir nicht in die Augen gesehen. Er hat irgendwas über eine unentschuldigte Abwesenheit im letzten Jahr an einem Sonntag gesagt, dabei habe ich sonntags gar nicht gearbeitet. Ich wollte, dass jemand von den Gewerkschaften dabei ist, das haben sie nicht erlaubt. Ja, ich war krank. Aber ich hatte ganz korrekte ärztliche Bescheinigungen. Sie haben keinen Respekt vor Menschen, sondern schicken einen einfach in die Personalabteilung, und wir arbeiten für sie. Vieles hat sich zum Schlechteren verändert. "

"Mir sind Fehler passiert, aber anderthalb Jahre lang habe ich gearbeitet und alles war gut. Plötzlich begannen die Feedbacks und sie nahmen mich aufs Korn. Sie haben mich entlassen. Vielleicht ist das wegen der geplanten Zuschläge nach Betriebszugehörigkeit? Aber wer soll die bekommen? Meiner Meinung nach will Amazon die Leute loswerden, die zu lange hier arbeiten, die zu viel wissen."

"Ich arbeite hier seit 2014. Ich warte auf eine Operation. In diesem Jahr war ich 35 Tage krankgeschrieben. Das hat gereicht. Die Firma hat zwei Gesichter: Auf der einen Seite fragt mich die Frau aus der Personalabteilung, wie sie mir helfen kann, auf der anderen Seite teilt sie schon der Gewerkschaft mit, dass ich entlassen werde. Das kann ich nicht akzeptieren, das ärgert mich wahnsinnig. Ich könnte vorsichtig in einer Abteilung arbeiten, wo man weniger heben muss, aber sie schicken dich extra dahin, wo du es nicht schaffst."

"Als ich herkam, war ich begeistert, alles bunt, viele Worte über Entwicklungsmöglichkeiten und Weiterbildungsmaßnahmen. Nicht nur schuften und sich hervortun. Einfache Arbeit, mit Arbeitsvertrag, ein verlockendes Angebot. Ein halbes Jahr habe ich über eine Leiharbeitsagentur gearbeitet und die blauen Badges beneidet. Als ich den selbst bekam, dachte ich, jetzt habe ich es geschafft, die Zukunft ist gesichert. Von wegen. Dann ging es los mit den Versetzungen in andere Abteilungen, auf andere Arbeitsplätze, zu anderen Managern. Ständiger Leistungsdruck, fürchterlicher Druck, die Stückzahlen zu schaffen. Es gibt Tage, an denen du Power hast und Berge versetzen kannst, an anderen Tagen hast du schwierigere Bestellungen oder einen schwierigeren Arbeitsplatz und es läuft nur im Schneckentempo. Einmal Feedback und nochmal und schon sieht es schlecht aus."

"Sie behaupteten, dass ich Fehler gemacht habe. Kann ja sein. Man steht oder läuft zehn Stunden, ob bei Nacht oder Tag. Die Computer und Scanner stürzen auch ab. Aber das System ist gnadenlos und zählt alles. Müdigkeit ist ihm egal. Niemand macht absichtlich Fehler, das kann jedem passieren, es lässt sich gar nicht vermeiden."

"Ich fing an, unter dem Lärm vom Fließband zu leiden, die Stecker funktionierten nicht. Ich bearbeitete die Problemfälle, ich dachte, ich habe einen gewissen Wert und Erfahrung. Wegen des Lärms ließ ich mich versetzen und wurde Springer. Wenn der Teamlead dich nicht mag, ist es schwer, die Karriere zu machen, von der Amazon redet, selbst wenn man 110 Prozent gibt. Dann wurde ich ernsthaft krank. Für mich ist die Kündigung ein schwerer Schlag. Es kam ein Briefchen über Fehlzeiten, Amazon würde sich fragen, wie sie mir helfen könnten? Es gibt Arbeitsplätze, an denen ich arbeiten könnte, aber mir ist bewusst, dass mich niemand dorthin versetzt, weil es niemanden interessiert. Die Firma will das Problem loswerden. Du bist hier nur eine Stückzahl und sonst nichts."

"Ich habe Respekt vor der Arbeit. Ich habe 17 Monate hier gearbeitet. Ich habe die Arbeit nicht auf die leichte Schulter genommen, ich war nur einmal krank. Ich habe gearbeitet, so gut ich konnte, und habe alles gegeben. Und wie hat mir die Firma gedankt? Sie haben mich zu einem Gespräch geladen und gesagt, ich hätte die geforderten Stückzahlen nicht gebracht. Ich habe mich angestrengt, aber ich wollte mich nicht auch nicht abhetzen. Und das hat sich für sie nicht gerechnet. Ich habe eine Familie und Kinder, ich wollte normal arbeiten."

"Auf den Meetings sagen die Manager, dass wir uns melden und nicht zur Arbeit kommen sollen, wenn wir krank sind. Das sind nur leere Worte. Die Leute haben ein Recht, krank zu werden. Wenn wir gebraucht werden, ist alles wunderschön, aber wenn dir etwas passiert, dann weiß du, dass schon die Nächsten deinen Platz einnehmen. Ausbeutung, null Respekt für die Mitarbeiter. Ich möchte, dass Gerechtigkeit herrscht, aber die Leute haben Angst, den Mund aufzumachen."

"Leute! Lasst euch nicht einreden, dass Amazon irgendwas für euch tut! Die Geschäftsführung von Amazon weiß ganz genau, dass Arbeit in diesem Tempo auf Dauer nicht auszuhalten ist. Wie soll sich sowas mit einem anderen, normalen Leben vereinbaren lassen! Könnt ihr euch vorstellen, drei Jahre bei ständig steigenden Normen zum Beispiel im Pick zu arbeiten? Das sage ich denen, die gerade anfangen, denn die, die hier schon eine Weile gearbeitet haben, wissen, was los ist."

Czytaj dalej...

"Amazon zatrudnia? Amazon zwalnia!" - akcja ulotkowa

W ostatnim czasie pracownicy firmy Amazon zgłaszali się do naszego związku, OZZ Inicjatywa Pracownicza przy AMAZON Fulfillment Poland Sp. z o. o. z informacją, że otrzymali od pracodawcy listy wysyłane na adresy domowe, z zapytaniem o nieobecności spowodowane zwolnieniami lekarskim. Związek otrzymał również kilkanaście informacji o wypowiedzeniach dla osób, które chorowały lub chorują. Kilka osób zostało faktycznie zwolnionych, niektórzy zdecydowali się złożyć pozwy do Sądu Pracy. Firma również zwalnia pracowników za niewyrabianie norm (mimo że pracownicy nie mają dodatków za normy ani nie pracują na akord).

W związku z tym OZZ Inicjatywa Pracownicza przeprowadzi w dn. 3 sierpnia 2016 r. na międzyzmianie w godz. 17:00-18:00 przed zakładem pracy Amazon w Sadach akcję ulotkową skierowaną do pracowników i pracownic firmy. Publikujemy poniżej treść rozdawanej ulotki oraz opinie pracowników i pracownic zwolnionych lub tych, którym grozi zwolnienie.

Czytaj dalej...

Teatr w służbie korporacji za 30 czytników

Apel do Teatru Nowego w Poznaniu oraz innych instytucji kultury ws „partnerskiej” współpracy z firmą Amazon Polska

„Cieszę się, że na naszej teatralnej drodze spotkaliśmy firmę Amazon. Zaszczytne miano pierwszej instytucji kultury w Polsce, którą Amazon wspiera swoimi czytnikami, zobowiązuje nas do kreatywności. Bardzo liczę na to, że twórcza przyjaźń Amazon i Teatru Nowego przetrwa wiele teatralnych sezonów i wspólnie wykreujemy niejedno artystyczne wydarzenie” – to słowa Piotra Kruszczyńskiego, dyrektora Teatru Nowego w Poznaniu, który kilka miesięcy temu zainicjował współpracę kierowanej przez niego instytucji z Amazonem.

Czytaj dalej...

Amazon Polen: Über 2000 Beschäftigte wollen streiken

Restriktive polnische Arbeitsgesetze verbieten jedoch einen Streik

Schon seit 2013 streiken Beschäftigte des Onlineversandhandels Amazon in Deutschland regelmäßig für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne - die weltweit ersten und einzigen offiziellen Streikaktionen gegen das globale Unternehmen überhaupt. Beschäftigte polnischer Amazon-Versandzentren, die in erster Linie den deutschen Markt beliefern, versuchen seit über einem Jahr, eine weitere Streikfront zu eröffnen.

Czytaj dalej...

Wyniki referendum w Amazonie: Ponad 2 tys. pracowników za strajkiem!

Stanowisko Komisji Międzyzakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy AMAZON Fulfillment Poland Sp.z o. o.
z dn. 23 czerwca 2016 r.

Ponad 2 tys. pracowników za strajkiem w Amazonie!

Koleżanki i koledzy!

Jako związek zawodowy OZZ Inicjatywa Pracownicza działający w Amazonie dziękujemy wszystkim, którzy zagłosowali w referendum, bez względu czy głosowali na „tak” czy „nie”. Wyrażenie własnego zdania jest dla nas ważniejsze niż obojętność i podążanie za wytycznymi z góry. Jesteśmy dumni, że mimo nacisków tak wiele osób odważyło się zagłosować i powiedzieć: „jesteśmy z wami”.

Pokazaliśmy siłę: ponad 2 tys. osób wypowiedziało się ZA strajkiem. Mimo to restrykcyjna ustawa nie daje nam obecnie możliwości podjęcia legalnej akcji strajkowej.

Jest nas wiele! – aż 2101 osób ZA strajkiem

Na przełomie maja i czerwca 2016 r. przeprowadziliśmy w trzech magazynach Amazona (jednym pod Poznaniem i dwóch pod Wrocławiem) referendum strajkowe w sprawie: 1. Podwyżki godzinowej stawki podstawowej do co najmniej 16 zł brutto. 2. Wprowadzenia dodatków stażowych. 3. Wprowadzenia akcji pracowniczych. 4. Wprowadzenia rocznych grafików pracy. 5. Wprowadzenia regulaminu przerw urealniającej ich czas trwania. Pracownicy agencyjni głosowali też za umowami o pracę na czas określony nie krótszych niż 3 miesiące i klarownym rozliczaniem płac.

Zagłosowało 2159 pracowników i pracownic: 1644 z Amazona oraz 506 łącznie z trzech agencji pracy. Frekwencja dla Amazona wyniosła 28,8%. Niemożliwe jest obliczenie frekwencji dla agencji pracy, gdyż w trakcie referendum agencje (Adecco i Randstad) rekrutowały dziesiątki osób. Manpower w trakcie referendum przestał świadczyc usługi dla Amazona. Oddano 9 nieważnych głosów. W Poznaniu (POZ1) jest mniej zatrudnionych niż w dwóch magazynach pod Wrocławiem (WRO1 i WRO 2), stąd w Poznaniu łącznie zagłosowało mniej osób, ale frekwencja w Poznaniu była o kilka procent wyższa:

ILE OSÓB GŁOSOWAŁO?
Poznań (POZ1) Wrocław (WRO1+WRO2) Razem
Amazon 711 933 1644
Adecco 132 188 320
Randstadt 72 104 176
Manpower 10 0 10
Głosy nieważne   9
Razem 925 1225 2159

 Z wszystkich głosujących 97,3%, czyli 2101 osób, opowiedziało się za strajkiem. 49 osób było przeciwko:

WYNIKI -
ILE OSÓB:
ZA strajkiem PRZECIW
Amazon 1605 39
Adecco 311 8
Randstadt 175 2
Manpower 10 0
Razem 2101 49

 

Za mało na legalny strajk? – to tylko początek!

W głosowaniu wzięło udział za mało pracowników, abyśmy mogli przeprowadzić legalny strajk. Ustawa wymaga 50% frekwencji, czyli musiałaby zagłosować połowa z 5724 osób zatrudnionych (na pierwszy dzień referendum) stałych pracowników i pracownic Amazona (niebieskich badży). Jest według nas kilka powodów niskiej frekwencji:

1. Do frekwencji wlicza się wszystkie osoby na urlopach oraz zwolnieniach lekarskich, a w Amazonie jest to spory procent stałej załogi (mówi się o 20%).

2. Wliczane są osoby na 3-miesięcznych umowach próbnych – wielu z nich mówiło, że boi się zagłosować. Wciąż strach, a nie własna wola, jest silniejszy – co jest niepokojące i wiele mówi o atmosferze w firmie.

3. Mieliśmy przeciwko nam dyrekcję: dyrektorzy generalni we wszystkich trzech magazynach zorganizowali zebrania, na których zniechęcali do wzięcia udziału w głosowaniu. Ponadto pracowników agencji błędnie zapewniano, że nie mogą głosować.

4. Kadra kierownicza, czyli liderzy i menadżerowie, odmówiła (poza wyjątkami) wzięcia udziału w głosowaniu, zgodnie z wytycznymi z góry.

5. Druga organizacja związkowa „Solidarność” w żaden sposób nie wsparła referendum. Jednak jej niektórzy członkowie wzięli w nim udział. Tak jak reszta wrocławskiej załogi z dużym zainteresowaniem odnosili się do naszych działań w Poznaniu.

6. Mimo że referendum trwało 3 tygodnie, był to zbyt krótki okres, by dotrzeć do wszystkich: jest nas dużo, pracujemy na różne zmiany, w różne dni tygodnia. Głosowanie odbywało się głównie na palarni i dolnej kantynie, gdzie nie wszyscy docierali. Zabrakło czasu w trakcie krótkich przerw (ludzie muszą odpocząć) i po pracy (tylko kilkanaście minut przed odjazdem autobusów).

Restrykcyjne prawo

Gdyby referendum odbyło się w Niemczech, mielibyśmy prawo do strajku. Tam związek zawodowy może podjąć decyzję o strajku bez referendum. Jeśli już zdecyduje się na głosowanie, to biorą w nim udział tylko członkowie związku, z czego 75% musi zagłosować za strajkiem. Podczas referendum strajkowego w Amazonie w Lipsku (LEJ) w 2013 r., związek zrzeszał ok. 25% załogi (na ok. 2 tys. zatrudnionych). 97% związkowców zagłosowało za strajkiem, który się wkrótce odbył.

W Polsce „Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”, która formalnie daje nam prawo do strajku, jest bardzo restrykcyjna. Przed strajkiem musi się odbyć cała sformalizowana procedura: rokowań, mediacji i referendum między wszystkimi zatrudnionymi. W ten sposób prawo służy temu, by stłumić nasze niezadowolenie. Często nasze prawo do strajku pozostaje więc „na papierze”.

Amazon wystawia agencyjnych: „nas to nie dotyczy”. Naprawdę?

Związek zawodowy umożliwił głosowanie pracownikom i pracownicom agencji. Weszliśmy w spory zbiorowe również z agencjami obsługującymi Amazona. Amazon często podkreśla, że agencyjni traktowani są tak samo, jak pracownicy stali. Tymczasem w 25 maja 2016 r. związek otrzymał następujące pismo od firmy: „Protestujemy przeciwko prowadzeniu na terenie naszego zakładu pracy referendów strajkowych w sporach zbiorowych, które prowadzą Państwo z podmiotami trzecimi [tj. agencjami]. (...) Nie znajdujemy podstawy prawnej do tego, aby być zmuszonym do znoszenia dolegliwości wynikających z prowadzenia na naszym terenie referendów strajkowych w sporach, które nas nie dotyczą. Prosimy o natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia na terenie Amazon referendów w sporach z podmiotami trzecimi”.

Twierdzimy, że problemy naszych kolegów i koleżanek z agencji dotyczą przede wszystkim Amazona! To nieprawda, że firma potrzebuje pracowników sezonowych tylko na okres przedświąteczny – tysiące z nich pracuje w Amazonie przez cały rok, wykonując tą samą pracę, co stali pracownicy. Pracują do pół roku na miesięcznych umowach i nie mają pewności jutra. Również dzięki ich wysiłkowi Amazon zbija fortunę. Nasz związek zrzesza też pracowników i pracownice agencji i domaga się, aby mogli oni brać udział w referendum strajkowym tam, gdzie realnie pracują.

I tak wygraliśmy!

Referendum było dla nas testem, co myśli załoga i szkołą wspólnego działania. Zdeterminowanie ponad 2 tys. osób jest dla nas ważniejsze niż prawne paragrafy, według których nie możemy obecnie legalnie zastrajkować! Jeśli nasze warunki pracy będą się pogarszać, niezadowolenie to łatwo może wzrosnąć. Związkowcy z innych zakładów mówią nam, że pierwsze referendum nie zawsze wychodzi.

Dzięki referendum Inicjatywa Pracownicza była przez trzy tygodnie obecna na kantynach. Pracownicy mogli oddać głos, bezpośrednio porozmawiać i zapisać się do związku. Jest to ważne, bo do tej pory Amazon zakazywał związkowcom obecności na terenie zakładu pracy w trakcie godzin związkowych.

Ogromne znaczenie miała dla nas wizyta na Bielanach Wrocławskich, gdzie nasz związek dopiero się rozwija. Jechaliśmy tam z pewnymi obawami, ale okazało się, że pracownicy (zwłaszcza we WRO1) chętnie głosowali. Do związku zapisały się nowe osoby.

Co dalej?

Czekamy na wynik przeglądu wynagrodzeń. Amazon musi na poważnie wziąć pod uwagę to, że aż jedna trzecia załogi głosowała za strajkiem. Zarząd wykorzystuje różne argumenty przeciwko nam: twierdzi nawet, że i tak będą podwyżki z inicjatywy firmy, więc po co było głosować. Rzeczniczka Amazona stwierdziła: „Zakończenie referendum – bez względu na jego wynik – nie wpłynie na nasze bieżące działania ani sposób pracy”. Nie jesteśmy naiwni i rozumiemy, że skoro firma stosuje te wizerunkowe zabiegi, to znaczy, że czuje presję.

Będziemy dalej budować siłę na zakładzie i grupy zdeterminowane do działania. Są wciąż działy i zmiany, do których jeszcze nie dotarliśmy. Znamy już ograniczenia prawa do legalnego strajku w naszym zakładzie. Ale strajk nie jest naszym celem sam w sobie. Jest tylko jednym ze środków wywierania presji po to, by wywalczyć wymierne korzyści. Są też inne sposoby: petycje, zadawanie niewygodnych pytań na stand-upach, zaprzestanie harowania jak wół na komendę menadżerów, rozwijanie kontaktów z Amazończykami z innych krajów, protesty uliczne – i wiele innych!

Dołącz do nas!

Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza
przy AMAZON Fulfillment Poland Sp.z o. o.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 721-852-897

Czytaj dalej...

W sądzie przeciwko Amazon

W sądzie pracy w Poznaniu odbyła się 31 maja rozprawa Łukasza, byłego pracownika, przeciwko firmie AMAZON Fulfillment Poland Sp. z o. o. Obecni na sali rozpraw związkowcy z Inicjatywy Pracowniczej przynieśli plakaty z hasłami: „Solidarnie z Łukaszem”, „Wszystkich nas nie zwolnicie”, „Łukasz jesteśmy z Tobą!”, „Wyższe płace – niższe normy” oraz „Referendum strajkowe trwa”.

Czytaj dalej...

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.