Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Atak na bezrobotnych

Spodziewana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu bezrobociu przez rząd Leszka Millera ma polegać na sztucznym obniżeniu liczby bezrobotnych za sprawą łatwiejszego niż do tej pory pozbawiania bezrobotnych zasiłków i pomocy ze strony urzedów pracy. Nowe prawo dotknie także dopiero co zaczynających swą karierę zawodową absolwentów.

Osoba, która odmówi udziału w szkoleniu, stażu lub programie specjalnym, będzie pozbawiana statusu bezrobotnego i zostanie wykreślona z listy. Państwo przestanie za nią płacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne, zatem bezrobotny straci prawo do darmowej opieki medycznej;
Czas wykonywania przez bezrobotnego pracy w ramach robót interwencyjnych i publicznych będzie wliczany bezrobotnemu w okres pobierania zasiłku.

Resort chce, by zasiłki i świadczenia przedemerytalne nie były waloryzowane.

Zmienią się zasady przyznawania refundacji za pracę młodocianych. Ministerstwo proponuje, by pieniądze trafiały tylko do pracodawców, którzy zatrudniają do 50 pracowników i przygotowują młodych ludzi do pracy w zawodach, które dają w przyszłości szanse na zatrudnienie.

Powiatowe urzędy pracy w myśl proponowanych przepisów nie będą mogły udzielać bezrobotnym i przedsiębiorcom nisko oprocentowanych pożyczek na tworzenie dodatkowych miejsc pracy. Zdaniem kierowników pośredniaków przedsiębiorcy jakoś sobie poradzą, ale dla bezrobotnych była to często jedyna szansa, by stanąć na własne nogi i rozkręcić biznes, który pozwolił utrzymać siebie i rodzinę.

PO UDERZENIU W KODEKS PRACY CHRONIĄCY PRACOWNIKÓW NADSZEDŁ CZAS NA UDERZENIE W BEZROBOTNYCH!!!

Na podstawie artykułu w dzienniku 'Życie'
Powrót na górę

Podobne artykuły