Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Manipulacje prezesa Kolei Wielkopolskich przy Funduszu Socjalnym

ip.resizedKomisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Kolejach Wielkopolskich Sp.z.o.o. powstała w styczniu 2012 r. Jest to jedyny związek zawodowy w zakładzie pracy. Od stycznia OZZ IP wielokrotnie próbowała porozumieć się z prezesem m.in. odnośnie regulaminu ZFŚS. Jednak większość pism była ignorowana – do dziś nie udzielono informacji o stanie zatrudnienia oraz nie wyznaczono miejsca na informacyjną tablicę związkową. IP posiada dowody na wielokrotnie ignorowanie próśb przewodniczącej o spotkanie.

Komisja od początku powstania domaga się wpływu na kształt regulaminu ZFŚS. Fundusz wcześniej nie istniał, gdyż zakład pracy dopiero od 2011 r. zatrudnia ponad 20 pracowników. Od miesięcy krążyły pogłoski, że regulamin jest tworzony. Pracodawca nigdy nie zwrócił się do związku o ustalenie regulaminu, choć związek przypominał mu pisemnie o obowiązku ustalenia regulaminu z organizacją związkową zgodnie z ustawą o ZFŚS. 18 czerwca br. OZZ IP otrzymała pismo od prezesa, według którego: „regulamin został uwzględniony i zatwierdzony przez Przedstawiciela Załogi wybranego w drodze wyborów w grudniu 2011".

Tymczasem wspomniane wybory na przedstawiciela załogi były dla wielu pracowników fikcją: OZZ IP posiada informacje, że pracownicy albo dostali informację pisemną tuż przed wyborami (niektórzy w dniu wyborów) albo nie zostali o nich powiadomieni w ogóle. Były także kłopoty z dostępem do urny, ustawionej jedynie w budynku biurowym – szczególnie kłopotliwe było to dla osób pracujących lub mieszkających poza Poznaniem. Ze względu na specyfikę pracy (najczęściej po 8 -12 godzin) wiele osób po prostu nie miało możliwości oddania głosu.

OZZ IP z wielu względów nie akceptuje zaproponowanego przez pracodawcę regulaminu ZFŚS. Projekt regulaminu został udostępniony przedstawicielom załogi w kwietniu br., czyli po tym, jak powstała organizacja związkowa. Wiemy również, że jeden z wybranych przedstawicieli załogi także podważył regulamin z powodów formalnych i błędów prawnych, o czym 23 kwietnia poinformował prezesa zgłaszając szereg poprawek, które w większości nie zostały uwzględnione.

Sposób działania prezesa utrudnia pracę organizacji związkowej i łamie ustawę o związkach zawodowych oraz o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wobec powyższych okoliczności OZZ IP przygotowuje własny projekt regulaminu ZFŚS. OZZ IP ma prawo uczestniczyć w pracach komisji socjalnej i bez realizacji tego prawa uznajemy obowiązujący regulamin za nieważny!

OZZ IP w ostatnich tygodniach poprzez ulotki docierała do pracowników, zachęcając ich do zgłaszania uwag co do kształtu regulaminu ZFŚS. Jeśli prezes w dalszym ciągu będzie ignorował organizacje związkową, OZZ IP rozważy podjęcie działań protestacyjnych.

Dość ignorowania pracowników!

OZZ Inicjatywa Pracownicza

 

Powrót na górę